Tin nhanh Crypto

Trader Joe team ra mắt Joe Core v2.0.0

Trader Joe team ra mắt Joe Core v2.0.0

Bản phát hành này bao gồm một số bản vá lỗi, bổ sung chức năng và hợp nhất các yêu cầu pull.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

 

Tin nhanh Crypto

FRAX bỏ phiếu đề xuất ủy quyền 1.000.000 FXS để đổi lấy TOKE

FRAX bỏ phiếu đề xuất ủy quyền 1.000.000 FXS từ ngân quỹ để đổi lấy một lượng TOKE tương đương

Việc hoán đổi token cho phép Frax khởi chạy Tokemak reactor của riêng mình và thanh khoản trực tiếp cũng như khuyến khích FXS reactor với phần thưởng TOKE.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 23/10/2021.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

 

Tin nhanh Crypto

Terra team ra mắt Terra Core v0.5.8

Terra team ra mắt Terra Core v0.5.8

Bản phát hành này bao gồm bản cập nhật bảo mật ( # 584 ), sửa lỗi rò rỉ bộ nhớ ( # 586 ) và trình xử lý ibc ante để ngăn chuyển tiếp gói trùng lặp ( # 583 ).

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Nhóm phát triển Nimbus chia sẻ v1.5.2 của Eth2 client

Nhóm phát triển Nimbus chia sẻ v1.5.2 của Eth2 client

Đây là bản phát hành mới nhất và khẩn cấp dành cho tất cả người dùng chưa nâng cấp lên phiên bản v1.5.x.

Bản phát hành này giới thiệu một số bản vá lỗi và tối ưu hóa.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

XVS bỏ phiếu cho đề xuất triển khai Venus Governance Alpha2

XVS bỏ phiếu cho đề xuất triển khai Venus Governance Alpha2

Đề xuất nhằm tăng lệnh đề xuất từ 10 lên 30 và chuyển người giám hộ quản trị sang ví multi-sig.

Đề xuất này cũng sẽ rút 670 nghìn BUSD từ Treasury và Venus Community để sử dụng cho các quỹ tiếp thị.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 23/10/2021.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Cartesi team ra mắt Noether v2.0.2

Cartesi team ra mắt Noether v2.0.2

Phiên bản cải thiện độ tin cậy của retire transaction.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

IOHK ra mắt Daedalus v4.4.1

IOHK ra mắt Daedalus v4.4.1

Đây là bản phát hành bảo trì nhằm khắc phục sự cố liên quan đến Electron khiến Daedalus gặp sự cố ở một số bản cài đặt trên Windows.

Nếu Daedalus v4.4.0 không khởi động được, hãy cài đặt lại phiên bản mới nhất từ trang web chính thức.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Oasis Core v21.3.2 được ra mắt

Oasis Core v21.3.2 được ra mắt

Đây là bản phát hành sửa lỗi với các bản cập nhật cho go/worker/storage, go/oasis-node/cmd và go/worker/compute.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Alpha Homora V2 sẽ ra mắt trên Avalanche

Alpha Homora V2 sẽ ra mắt trên Avalanche vào 21/10/2021, lúc 14:00 UTC

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Thông qua đề xuất giảm 75% lượng phát hành ROOK hàng ngày đến Hiding Vault

Thông qua đề xuất giảm 75% lượng phát hành ROOK hàng ngày đến Hiding Vault

Đề xuất sẽ diễn ra cho đến khi kết thúc Act IV.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Video Mới Nhất