Báo cáo về sự phát triển kinh tế của Algorand

FXCE Official
FXCE Official
Bình luận: 0Lượt xem: 45
FXCE Official

FXCE Official

Moderator
 • FXCE Official

  FXCE Official

*Bài viết được thành viên Bui Huynh Nhu Phuong thuộc FXCE Crypto biên tập từ tài liệu “The Algorand Economic Evolution report" của Algorand Foundation, với mục đích cung cấp thông tin và phi lợi nhuận. Chúng tôi không khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến nội dung bài dịch.

Tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án Algorand ở bài viết https://vnforex.com/bai-viet/bao-cao-du-an-algorand.7052/

Bản báo cáo của tổ chức Algorand Foundation Transparency xuất bản ngày 31 tháng 3 năm 2021, đã nêu một số năng lực phát triển kinh tế của mạng lưới Algorand, được gọi đơn giản là Algonomics. Các khía cạnh liên quan đến báo cáo này là:

 • Quá trình phân phối tăng tốc đáng kể trong nửa đầu năm 2021, chủ yếu dựa trên một yếu tố thuật toán của Algonomics: tính năng Acceleration của Early Backer vesting.
 • Việc chuyển đổi hệ thống nhận thưởng liên quan đến quá trình chuyển đổi từ quản trị tổ chức sang quản trị cộng đồng, được xác nhận bởi cuộc trưng cầu dân ý của cộng đồng vào ngày 7 tháng 7 năm 2021 và sẽ thành hiện thực trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022.
 • Sự phát triển trong việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức, tăng quyền tự chủ của tổ chức với tư cách là người quản lý các nguồn lực cộng đồng lớn hơn.

Trong báo cáo này, chúng tôi cung cấp thêm thông tin và phân tích về ba khía cạnh này của Algonomics, về cơ bản là dự đoán và giải thích các bản cập nhật sắp tới của trang LTAD (Long Term Algo Dynamics) và trên trang web của chúng tôi có tích hợp các dữ kiện này. Đặc biệt, Long Term Algo Dynamic, là nguồn tài liệu về kinh tế chính trên trang web của chúng tôi, sẽ đóng một vai trò quản trị mới cho đến năm 2030, duy trì sự cân bằng giữa phân tích chắc chắn về Algonomics trong tương lai và sự lựa chọn của cộng đồng được đưa ra trong LTAD. Cấu trúc của bản báo cáo bắt đầu bằng một bản tóm tắt ngắn gọn về các động lực tiến hóa chính trong quá khứ:

 • Sự phát triển của thị trường Algo cho đến nay
 • Thuật toán vesting ngắn hạn trong thực tế
 • Phát triển LTAD với Quản trị: ví dụ về Rewards
 • Cấu trúc hiện tại của lượng Algo đang lưu hành trên thị trường

Sự phát triển của thị trường Algo cho đến nay

Dưới đây là biểu đồ nguồn cung Algo so với thời gian. Biểu đồ nguồn cung nhắc nhở chúng ta về động lực cụ thể của Algo: Thị trường Algo bắt đầu với một nguồn cung nhỏ ban đầu và các dòng tiền lợi nhuận tiếp theo. Điều này chủ yếu được thể hiện qua quyền lợi tham gia (trả cho tất cả người nắm giữ) và quyền lợi cho người sở hữu các node runner đầu tiên (trả cho những người ủng hộ ban đầu đã đầu tư vào dự án và sẽ tiếp tục đầu tư các node chuyển tiếp), có tác động lạm phát mất cân bằng, được thể hiện ở biểu đồ giá bên dưới.

Điều này dẫn đến sự cần thiết phải đưa ra một số cải cách thuật toán sớm. Đầu tiên, phần thưởng tham gia đã ổn định so với xu hướng phân phối ban đầu cho đến năm sau, khi điều kiện thị trường cho phép tăng trưởng trở lại.


Thứ hai, kế hoạch vesting đã được thay đổi, đầu tiên là tạm dừng vesting trong vài tháng (EIP-09092019PC và EIP-10182019), và sau đó là (EIP11252019AF), bằng cách giới thiệu một thỏa thuận vesting chuyển đổi thanh toán mới cho các node runners trong tương lai và đổi lại cho phép sự gia tăng ngẫu nhiên và tăng tốc có thể xảy ra, nhưng chỉ sau khi thị trường đã đủ trưởng thành để hấp thụ suôn sẻ. Sự đáo hạn ở đây được đo lường chủ yếu bằng giá trị vốn hóa thị trường. Biểu đồ nguồn cung dưới đây cho thấy việc tăng tốc vesting thực sự đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với tăng trưởng nguồn cung, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2021.

Vì sự tăng tốc liên quan đến động lực vốn hóa thị trường, biểu đồ giá với vốn hóa thị trường chỉ là sản phẩm của sức cung và giá. Để thuận tiện cho việc phân tích, chúng tôi thêm một số sự kiện quan trọng của thuật toán vào biểu đồ, so sánh với biểu đồ của Bitcoin. Việc so sánh như thế cho phép ta đánh giá các mối quan hệ nhưng cũng có điểm khác biệt: các xu hướng khác nhau trong 6 tháng đầu năm 2020, sự khác biệt về thời điểm và bản chất của việc bắt đầu các xu hướng trong 6 tháng cuối năm 2021 và nửa đầu năm 2020.


Tăng trưởng vốn hóa thị trường Algo dường như liên quan đến sự biến động của giai đoạn khởi động ban đầu, nó tương đối ổn định và cũng không lạm phát trong quá trình tăng tốc vesting. Trên thực tế, mức tăng trưởng là tương đối, không phải tuyệt đối: Xếp hạng vốn hóa thị trường của Algo trong sáu tháng đầu năm 2021, chiếm 90% tỷ trọng cho đến nay, tăng từ vị trí 52 lên vị trí 32 và nếu chúng ta giới hạn phân tích của mình đối với loại blockchain tồn tại vào thời điểm ra mắt mạng lưới, vốn hóa thị trường sẽ thay đổi trong 20 hạng đầu tiên.Phân tích tương quan đã xác nhận mối quan hệ chặt chẽ với BTC và ETH, nhưng động lực giá của Algo cũng hoạt động khác với so với 2 loại tiền mã hóa lớn nhất. Nhìn cụ thể vào tương quan giá kể từ khi ra mắt, chúng ta thấy xu hướng sau.

Algo tương quan với ETH hơn là BTC, có thể hiểu được tầm quan trọng của hợp đồng thông minh và DeFi đối với cả Algorand và Ethereum, và không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng mối tương quan với tài chính truyền thống được thể hiện bằng Standard&Poor là rất thấp, giải thích cho vai trò của Algo trong sự đa dạng hóa.

Tuy nhiên, các chi tiết nhỏ của mối tương quan có thể thay đổi, chẳng hạn như khi xem xét xu hướng quá khứ của các mối tương quan hàng tháng (được tính theo thời hạn 1 tháng):

Những bất ổn mà chúng ta thấy khá là bình thường trong chuỗi thời gian thị trường khi đề cập đến sự biến động và các mối tương quan; nhưng chúng ta có thể thấy những mối tương quan ngắn hạn này, mặc dù biến động hơn, về cơ bản xác nhận mối tương quan dài hạn ở trên. Phân tích tương quan cũng sẽ rất quan trọng khi phân tích động lực vesting trong phần tiếp theo.


Thuật toán vesting ngắn hạn trong thực tế

Trong LTAD, ta có thể thấy rằng việc phân phối vesting ban đầu cho nhóm Early Backers/ Relay Nodes dẫn đến sự gia tăng đột biến nguồn cung từ năm 2019 đến năm 2021, bắt đầu từ khi thị trường chưa trưởng thành: trên thực tế, tất cả các đợt vesting đều dự kiến sẽ diễn ra trong hai năm đầu theo lịch trình phân bổ. Như đã giải thích trong Transparency Report sau đợt tăng tốc gần đây nhất, trong những ngày đầu của Algorand Blockchain, phân tích thị trường đã chỉ ra rằng vesting là một yếu tố quan trọng của lạm phát. Trong khi hàng nghìn các blockchain bị lãng quên đã sớm tàn lụi do nguồn cung quá mức vì phân phối token cho những backers ban đầu và nhiều "whales" khác, Cộng đồng Algorand đã nhận ra tầm quan trọng của việc đảm bảo tương lai cho nền tảng dựa trên công nghệ vượt trội được giới thiệu bởi Silvio Micali và khả năng làm việc cùng nhau để đạt được cải cách.

Sau EIP-09092019PC và EIP-10182019, đề xuất đình chỉ vesting đã được phê duyệt bởi chính những Early Backers, một đề xuất cải cách dài hạn EIP-11252019AF theo các chức năng kinh tế và nghiên cứu của Foundation dựa trên sự đóng góp của cộng đồng và được đa số các Early Backers chấp thuận thông qua một cuộc bỏ phiếu blockchain, chấp nhận các điều kiện sau: EIP trải rộng phân phối từ 2 năm (với 50% vesting trong năm đầu tiên và 50% còn lại trong năm thứ hai) đến 5 năm, với lịch trình không lạm phát sai lệch, trong đó tỷ lệ phần trăm đề cập đến số Algo được phân bố ban đầu là 2,5B và ước tính tổng lên đến 125% bao gồm 25% là tiền thưởng dự phòng.


Mặc dù 25% phần thưởng dự phòng trong tương lai đã được thiết kế để bù đắp cho sự chậm trễ dự kiến trong 5 năm đối với phần thưởng của những backers, sự liên kết sâu hơn và hướng tới tương lai giữa lợi ích của những early backers / các relay nodes với lợi ích của hệ sinh thái đều cần thiết cho thỏa thuận và sự lành mạnh của hệ sinh thái. Đây là một hình thức vesting cấp tốc.

Mục tiêu của tỷ lệ phần trăm trong bảng trên chỉ can thiệp khi vốn hóa thị trường đủ lớn để hấp thụ nguồn cung này mà không gây ra tác động bất ổn hoặc lạm phát. Cơ chế tăng tốc trong EIP đã củng cố tính năng này, bằng cách cung cấp, trong trường hợp đáp ứng các điều kiện thị trường nhất định, nó sẽ đẩy nhanh quá trình vesting và rút ngắn ngày kết thúc của chương trình early backers. Mục đích của việc tăng tốc vesting là có thể phân phối nhanh hơn nữa, như một động lực để EB / RN chấp nhận sự thay đổi theo hợp đồng, nhưng khi và chỉ khi điều kiện thị trường cho phép, mà không có tác động lạm phát. Phù hợp với ý định ban đầu, đã có một sự tăng trưởng hạn chế vào năm 2020 và một sự tăng đột biến hơn nhiều vào đầu năm 2021, khi vốn hóa thị trường của Algo ngày càng tăng và trong một thời gian đủ dài kể từ khi thành lập dự án. Do sự gia tăng nêu trên, vào ngày 16 tháng 6, về cơ bản là 2 năm sau khi khởi chạy, khi chương trình thử nghiệm ban đầu được cho là đã hoàn thành, khoảng 2BN đã thực sự được phân phối, gần 80% số lượng theo kế hoạch, nhưng việc phân phối không đồng đều này được thực hiện theo một thuật toán hoàn toàn tự động.


Có thể thấy ở bên dưới rằng khối lượng được phân phối theo thực nghiệm cao hơn trong các giai đoạn tăng tốc, nhưng đây là một tác động vừa phải, có lẽ chỉ là do hiệu ứng giả, vì khối lượng và tỷ giá đều có xu hướng tăng trong thời kỳ tăng vốn hóa thị trường.

Khi thúc đẩy chương trình early backers thêm gần hai năm và tăng mạnh việc phân cấp của quyền sở hữu Algo, việc tăng tốc đã có tác động bền vững trong điều kiện lạm phát, được chứng minh không chỉ bằng thứ hạng thị trường của Algo trong 6 tháng đầu năm 2021, bao gồm 90% vesting, đã tăng từ vị trí 52 lên vị trí 32, nhưng cũng từ phân tích sau.

Ta có thể hiểu rằng tăng trưởng vốn hóa thị trường phụ thuộc vào cả sự gia tăng nguồn cung và động lực giá cả, và sự gia tăng nguồn cung rõ ràng làm tăng vốn hóa thị trường, nhưng ta cũng hiểu rằng việc tăng thứ hạng chỉ có thể xảy ra khi động lực giá vẫn ổn định, không làm mất đi sự gia tăng nguồn cung. Điều này được xác nhận bởi kết quả sau đây liên quan đến mối tương quan giữa lượng Algo được phân phối thông qua việc tăng tốc vesting và giá cả.

Mặc dù việc xảy ra vesting đặt mối tương quan giữa giá cả và vesting vào vùng tiêu cực, vì lượng cung nhiều hơn luôn tương đương với áp lực lạm phát tiềm ẩn nhiều hơn, mối tương quan tiêu cực này vẫn giới hạn trong phạm vi từ 5% đến 10% và ảnh hưởng dường như chỉ giới hạn trong vài ngày đầu tiên, mối tương quan gần như bị xóa nhòa từ sau 0 đến khoảng 10 ngày. Việc mở rộng phân tích tương quan ở mức độ xa hơn có thể bị chi phối bởi các hiệu ứng giả. Không khó để giải thích những động lực này dựa trên toán học về gia tốc và những gì chúng ta biết về kinh tế học blockchain cơ bản.

Giá trị Bitcoin luôn được liên kết với sức hút mà công nghệ tạo ra đối với những người mới tham gia vào hệ sinh thái bằng cách mua những đồng tiền điện tử và lòng trung thành của những người nắm giữ hiện tại, được gọi là holders, với một giai đoạn trung thành tột độ của một holder. Lòng trung thành dựa trên các lý do chuyên môn, tinh thần và chủ nghĩa duy tâm mà không bao giờ là không liên quan kể cả trong tài chính truyền thống và có lẽ đặc biệt mạnh mẽ vào những ngày này- như trường hợp Game Stop - nhưng cũng vì các lý do kinh tế thực tế hơn, những Bitcoin node runners thậm chí còn là cơ sở bảo mật của thuật toán đồng thuận PoW. Trên thực tế, ngoài các khía cạnh kỹ thuật của việc khai thác, việc các miners đầu tư một lượng lớn và đáng kể để sản xuất Bitcoin, sẽ mang lại hiệu quả kinh tế bền vững. Tính kinh tế của các hoạt động sẽ không được bảo toàn nếu Bitcoin duy trì giá trị của nó, với hệ quả là, mặc dù “whales” kiếm được tất cả các đơn vị BTC kỹ thuật số mới được phân phối, và dễ dàng đô la hóa một khối tài sản khổng lồ bằng cách ném Bitcoin vào thị trường, các miners có xu hướng gắn bó với tiền tệ, cả về mặt kỹ thuật bằng cách thực hiện đúng vai trò nhà điều hành các nodes và về mặt kinh tế bằng cách nắm giữ phần lớn thu nhập của họ.

Bản thân thuật toán đồng thuận Proof-of-stake được xây dựng dựa trên cùng một logic thúc đẩy kinh tế và “da thịt trong cuộc chơi”, nhưng với sự đổi mới quan trọng là tránh lãng phí tài nguyên khổng lồ cho khai thác: những holder lớn nhất sẽ có lòng trung thành mạnh mẽ nhất và đảm bảo thực hiện tốt nhất các dịch vụ node running mà không cần các nguồn lực bên ngoài. Một chỉ trích đáng kể đối với thuật toán proof-of-stake là thanh lý các khoản nắm giữ token PoS tương đối dễ dàng hơn so với việc thanh lý các khoản đầu tư phần cứng của PoW, làm cho PoS dễ bị node runners thao túng trước khi thanh lý token. Điểm yếu tiềm ẩn này có thể được giải quyết bằng nhiều cách. Trước hết, số cổ phần thực sự lớn không dễ thanh lý, điều này minh họa một sự thật có thể thấy trong tất cả các blockchain: tầm quan trọng của việc cân bằng giữa lợi ích phân quyền chi tiết với lợi ích của việc có nhiều người nắm giữ quyền tương tác hơn và lâu dài hơn. Thứ hai, một số hình thức cam kết khác nhau có thể dễ dàng thực thi cho những node runners bằng các hợp đồng thông minh tự cung cấp năng lượng cho blockchain. Theo một nghĩa nào đó, việc trì hoãn vesting và hướng sang tương lai phục vụ cùng một mục đích và xâu chuỗi tất cả các dự đoán thành những cải tiến đáng kể trong mọi giá trị toàn cầu của blockchain có thể hoạt động như một cơ chế củng cố. Một điểm tương đồng khác giữa cơ chế này và các blockchain truyền thống khác là bản chất thuật toán, loại trừ nó khỏi quan điểm thay đổi về "chính sách tiền tệ" của con người, đặc biệt là khi đạt được sự phân quyền hiệu quả.

Các chủ đề cơ bản giống nhau về phân quyền quyết định, phân phối bền vững, sự cân bằng giữa khả năng dự đoán của LTAD và tương tác giữa thị trường với cộng đồng, và các ưu đãi cho những holders cam kết, cũng sẽ là trọng tâm của phần mục tiếp theo, bao gồm một tính năng mới của Algonomics: Quản trị cộng đồng.

Phát triển LTAD với Quản trị: ví dụ về Rewards
LTAD có thể được coi là sự khởi đầu giai đoạn hai của Algonomics. Sau giai đoạn ban đầu khi Algonomics phải chịu ảnh hưởng bởi những sai lệch thực tế so với kỳ vọng ban đầu, khi đã đạt đến một thời hạn nhất định, nó có thể cam kết xác định phân phối dài hạn chính xác, ít nhất là về các luồng dự kiến, như đã được thực hiện trong LTAD. Algonomics đã được hưởng lợi từ việc giảm thiểu sự không chắc chắn này, giống như hầu hết các blockchain, bắt đầu từ Bitcoin, được hưởng lợi từ việc phân phối có thể dự đoán được một phần trong tương lai, đảm bảo một xu hướng xác định đối với sự khan hiếm hơn là lạm phát và thực sự giải phóng chúng khỏi quan điểm của con người về việc thay đổi "chính sách tiền tệ". Đôi khi, có một sự nhầm lẫn khi nói về lợi ích phân quyền trong blockchain: theo thuật ngữ của các phương tiện truyền thông, phân quyền thường đề cập đến một hệ thống mà mọi người đều có quyền quyết định cho cộng đồng; Theo cách nói của blockchain chuyên biệt hoặc theo một quy định nào đó, phân quyền thường có nghĩa là một hệ thống mà không ai có toàn quyền quyết định đối với cộng đồng, bảo vệ các nguồn lực của cộng đồng khỏi bị lạm dụng bởi lợi ích của một nhóm hoặc thực thể. Hầu hết các thực tế đạo đức thường là sự kết hợp của hai khái niệm này và đây là con đường mà Algorand đã đặt ra từ đóng góp blog quản trị của Silvio Micali, một trong những yếu tố đã kích hoạt sự phát triển của LTAD.

Rõ ràng, các luồng LTAD là các luồng dự kiến. Như chúng tôi đã giải thích ở phần cuối của kế hoạch LTAD ban đầu, một số yếu tố nhất định ảnh hưởng đến phân phối trong tương lai, chẳng hạn như vesting algorithmic dynamics hoặc khen thưởng đột xuất, không thể được sắp xếp trước và có thể thay đổi các luồng dự đoán ấy. Bên cạnh đó, nếu Quản trị cộng đồng được đưa ra, thì bất kỳ kế hoạch dài hạn nào đã xác định sẽ phải tuân theo những thay đổi tiềm năng do các Quản trị viên (Governor) biểu quyết. Sự sai lệch đầu tiên có thể xảy ra là trong nửa đầu năm 2021, trong khi sự sai lệch thứ hai có thể trở thành hiện tượng trong tương lai với sự chấp thuận của cuộc trưng cầu dân ý của Chính phủ vào tháng 6 năm 2021. Việc cân bằng giữa những lợi thế của một hệ thống ra quyết định phân phối và minh bạch hơn với những lợi thế chặng đường khan hiếm dài hạn đáng tin cậy là rất quan trọng đối với một blockchain đang phát triển.

Chúng ta có thể xem Quản trị là giai đoạn thứ ba của Algonomics: để những holders ngày càng chịu nhiều trách nhiệm hơn. Chúng tôi tin rằng điều này có thể cải thiện được chất lượng và tính minh bạch của quá trình đưa ra quyết định. Chúng tôi cũng biết rằng, nếu Quản trị được thiết kế theo cách một kết quả bỏ phiếu đa số tạm thời bất kỳ trong Quản trị cũng có thể phá vỡ độ tin cậy của thuật toán, với việc tài nguyên cộng đồng bị bán phá giá đột ngột, cộng đồng sẽ phải gánh chịu những hậu quả rất nghiêm trọng. Nguy cơ đạo đức sẽ đạt đỉnh điểm khi các Quản trị viên đưa ra quyết định khen thưởng của riêng mình, như trong bất kỳ trường hợp ngẫu nhiên khi một nhóm có thể tự quyết định tài sản cá nhân của mình trong tương lai, có khả năng phải trả giá bằng sự giàu có của cả cộng đồng, trong khi có quyền miễn từ trách nhiệm giải trình chỉ bằng cách từ bỏ một khoản tiền thưởng bổ sung nhỏ. Để tránh những hành vi như vậy, Các Quản trị viên phải chứng minh họ sẵn sàng cam kết và “da thịt trong trò chơi”. Khi quản trị Cộng đồng Algorand bắt đầu vào quý 4 năm 2021, cam kết kinh tế ban đầu để trở thành Quản trị viên tương đối nhẹ nhàng, ở mức mà chúng tôi ấn định điểm khó khăn là 10%: thay vì bị chặn bởi các hợp đồng thông minh, họ chỉ mất 3 tháng tiền thưởng trong trường hợp thanh lý sớm. Tuy nhiên, nếu các Quản trị viên muốn chuyển sang mức phân phối cao hơn đáng kể so với mức phân phối bền vững dài hạn của LTAD, họ sẽ cần phải thể hiện rằng họ thậm chí sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm với những hậu quả lạm phát có thể phát sinh do các lựa chọn của mình.

Điều này cho phép các Quản trị viên của Algorand quyết định phần thưởng của riêng họ mà không gây nguy hiểm cho network bởi rủi ro đạo đức tiềm ẩn từ sự lựa chọn. Việc công bố tiền thưởng quản trị đầu tiên vào tháng 6 năm 2021 đã chỉ ra cách để duy trì cấu trúc AERP của cộng đồng. Các Quản trị viên sẽ có tùy chọn bỏ phiếu xem họ có muốn giữ phân phối trong giới hạn thấp hơn của phạm vi được mô hình hóa của LTAD, trong khi vẫn giữ nguyên các quy tắc cam kết Quản trị nhẹ nhàng được đặt ra khi mới thành lập hay tăng phần thưởng cao hơn mức dự đoán của LTAD cho giai đoạn đó, với điều kiện tăng cường các yêu cầu về locking và cam kết. Điều này không chỉ hoàn toàn ngăn chặn rủi ro đạo đức mà còn phục vụ cho việc chống lạm phát cơ bản, cân bằng nhiều nguồn cung được phân phối cùng với cam kết lâu dài hơn từ phía các Quản trị viên.

Theo như biểu đồ trên chúng ta có thể thấy, cụ thể ở phần Rewards, một ví dụ về đường cong LTAD của phân phối dự kiến sẽ như thế nào. Đường màu xanh lam là phân phối phần thưởng LTAD dự kiến ban đầu được báo cáo vào năm 2020. Đường màu đen là phân phối LTAD đã được sửa đổi sau khi tăng tốc thuật toán năm 2021, để điều chỉnh sự tăng trưởng lợi nhuận cùng với tăng trưởng nguồn cung (dự đoán sự khan hiếm bằng cách thêm vào năm 2021 và 2022 những tài nguyên phần thưởng được thực hiện đều đặn từ 3 năm tiếp theo). Sau khi các Quản trị viên bỏ phiếu về Phần thưởng vào quý 4 năm 2021, điều này mở ra một khu vực mà các tình huống có thể xảy ra, so với đường màu đen dự kiến, tiết kiệm nhiều hơn cho phần thưởng do các Quản trị viên quyết định, nhưng cũng phân phối nhiều hơn nếu mức cam kết cao hơn được bình chọn cùng một lúc. Theo kịch bản là sự tổng hợp được đơn giản hóa của mô phỏng sau đây về các lựa chọn thực tế của Quản trị viên cho phần thưởng.
Chúng tôi mô phỏng theo giả thuyết rằng các Quản trị viên sẽ có các tùy chọn 2 chiều để tăng hoặc giảm phần thưởng, và mức thu được có thể lớn hơn mức giảm có thể có. Tuy nhiên, tất cả các lựa chọn đều dẫn đến sự tiến hóa lâu bền. Việc tăng tốc phần thưởng sớm hơn dự kiến sẽ dẫn đến một số khoản tiết kiệm tự động sau đó, thay vào đó, việc tiết kiệm phần thưởng sớm thậm chí có thể cho phép các Quản trị viên mở rộng hệ thống phần thưởng hiện tại sau năm 2029. Không có lựa chọn nào của Quản trị viên sẽ ảnh hưởng đến tổng cung hoặc phân phối công bằng của AERP trong bất kỳ 1024 tình huống có thể xảy ra có thể được mô phỏng.

Bất kỳ lựa chọn gia tăng phần thưởng cũng sẽ gia tăng độ khó, do đó, quá trình cam kết trong tương lai có thể được mô phỏng bằng cách cho ra các kịch bản khó khăn có thể xảy ra. Kích thước của các node dots trong biểu đồ bên dưới cho biết số lần có thể đạt đến một trạng thái nhất định trong tương lai: các nodes lớn hơn có thể đạt được bằng nhiều cách kết hợp các lựa chọn trong tương lai, trong khi các nodes nhỏ hơn chỉ có thể đạt được bằng các lựa chọn cực đoan chẳng hạn như luôn tăng liên tục hoặc luôn giảm phần thưởng, trong các hạn chế nguồn cung và các ràng buộc về tính bền vững.

Xác định những khó khăn trong tương lai cũng sẽ là trách nhiệm của các Quản trị viên. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc theo giả thuyết tối thiểu dưới đây về cam kết và khó khăn. Rõ ràng là các kết hợp khác nhau về thời gian cam kết hoặc các hạn chế thu hồi có thể dẫn đến một cấu trúc bền vững tương đương và cũng có thể dẫn đến một số cải tiến kinh tế, chẳng hạn như đưa ra các giai đoạn quản trị chồng chéo bên ngoài danh sách dưới đây.

Đối với các hạng mục khác trong AERP, không có cùng mức độ rủi ro đạo đức liên quan đến việc bỏ phiếu cho các nguồn lực tự quy hồi, do đó, các Quản trị viên có thể quyết định việc cung cấp mà không cần các cam kết bổ sung nào. Tuy nhiên, cùng một cách tiếp cận tương tự để duy trì tính bền vững thông qua việc đảo ngược giá trị trung bình sẽ được áp dụng, do đó sự lựa chọn sẽ nằm trong phạm vi của các động lực phát triển bền vững dài hạn ban đầu đã được trình bày trong LTAD.

Vai trò cam kết của các Quản trị viên, như một sự đảm bảo rằng các Quản trị viên có các động cơ thích hợp để hành động vì lợi ích của cộng đồng, cũng sẽ xuất hiện khi các đề xuất của cộng đồng trong tương lai được xác định để đưa ra các phiếu bầu về những sai lệch phân kỳ so với phân phối dự kiến. So với việc bỏ phiếu theo các biện pháp được xác định trước, việc quyết định các biện pháp để bỏ phiếu sẽ đòi hỏi nhiều cam kết hơn và khó khăn hơn bình thường.

Bất kỳ quyết định nào cũng có khả năng dẫn đến một sự thay đổi lớn trong dài hạn đối với thuật toán chỉ có thể được thực hiện bởi những người đảm bảo cam kết lâu dài như nhau để chia sẻ hậu quả kinh tế của các lựa chọn của Quản trị. Sự sẵn sàng chia sẻ hậu quả kinh tế của một lựa chọn là cơ chế khuyến khích duy nhất đảm bảo sự phân quyền khỏi những kẻ tấn công lớn nhất thời. Một cách có thể để cân bằng quyền lực khỏi đi chệch khỏi con đường có thể dự đoán được, là để quyền quyết định này phát triển qua theo năm tháng đối với các Quản trị viên trung thành và cam kết nhất, nhận diện lòng trung thành/ cam kết ở dạng tokenized (có thể là không thay thế). Việc đảm bảo cam kết dài hạn gắn lợi ích của những người ra quyết định với lợi ích lâu dài của hệ sinh thái. Sự hiện diện của các lợi ích cho việc locking dài hạn, cùng với việc tăng cường cam kết ở trên, sẽ rất quan trọng trong việc giảm thiểu bất kỳ hành vi cơ hội trong tương lai.

Cấu trúc hiện tại của nguồn cung Algo đang lưu hành trên thị trường
Trong báo cáo minh bạch mới nhất, được phát hành nửa năm một lần cho đến nay và sẽ là hằng quý khi hoạt động quản trị bắt đầu (để phù hợp với các giai đoạn quản trị), chúng tôi đã giới thiệu một số cập nhật về thành phần của quỹ Algo. Tất cả đều được thực hiện để đạt được mục tiêu trở thành Foundation, ban quản lý độc lập và phi lợi nhuận duy nhất của hệ sinh thái Algo.

Một cập nhật được công bố trong báo cáo minh bạch là việc chuyển giao quỹ Protocol Development cho Algorand Inc, bước cuối cùng trong việc cắt đứt liên kết kinh tế giữa Foundation và Algorand INC, hợp đồng thông minh và các dịch vụ. Trong khi đó, Tập đoàn Algorand đã phát triển như một công ty phần mềm nhằm mục đích truyền bá công nghệ blockchain tốt nhất cho các đối tác khác nhau, tập trung vào việc phát triển protocol trong số các hoạt động cốt lõi khác được báo cáo thường xuyên và minh bạch. Một xu hướng đã biến Tập đoàn Algorand trở thành một trong những thành viên cam kết trong một hệ sinh thái, quan trọng nhưng không kém phần khác biệt với nhiều vai trò thể chế của Foundation

Vai trò thể chế của các quỹ cũng là lý do để định nghĩa chính xác hơn về các nguồn lực của Foundation 500M Algo khác với các quỹ AERP 3.2B Algo của Cộng đồng. Các quỹ AERP được khóa đối với cộng đồng và phát hành trong tương lai đã được đề ra trong kế hoạch LTAD sẽ được điều chỉnh bởi các quyết định của các Quản trị viên trong quy trình Quản trị. Quỹ 500M Algo Resources sẽ được sử dụng cho sự độc lập và tự chủ cho các hoạt động của Foundation, với tư cách là người quản lý hệ sinh thái Algo, bao gồm cả nguồn thu nhập bền vững.

Tất cả chúng ta đều biết rằng một dự án blockchain không phải là một công việc kinh doanh phải 'make money', vì các blockchain có nhiệm vụ duy nhất là 'make money' theo một nghĩa sâu xa hơn: tạo ra tiền từ thế giới tương lai. Các loại tiền kỹ thuật số phi tập trung có hoạt động (tài khoản, giao dịch, thỏa thuận tài chính) dựa trên công nghệ thích hợp (cryptography, đồng thuận, hợp đồng thông minh) và không phụ thuộc vào nhiều trung gian (ngân hàng, bộ xử lý thanh toán, luật sư) vẫn đang hoạt động trên mô hình kinh tế được hình thành trong thời kỳ phục hưng. Trong quá trình này, những người giám sát blockchain có thể tạo ra các nguồn lực cần thiết cho sự bền vững của chúng, nhờ sự phân phối hài hòa, lâu dài và có trách nhiệm của một nhóm nhỏ, nhưng việc đa dạng hóa các nguồn tài trợ là một yếu tố của khả năng phục hồi.

Một kế hoạch rõ ràng về tính bền vững đảm bảo với cộng đồng rằng các chức năng hỗ trợ phát triển hệ sinh thái luôn sẵn sàng cho đến khi cần thiết. Foundation sẽ không tham gia trực tiếp vào việc quản trị bằng các tài nguyên Algo của riêng mình, không bao giờ nhận phần thưởng trực tiếp từ mạng lưới. Việc phân phối quỹ AERP Trong Quản trị có thể đóng góp một phần vào tính bền vững, bằng doanh thu ủy quyền hoặc do chính quỹ AERP tạo ra các khoản phí tối thiểu cho việc quản lý và đảm bảo do Foundation cung cấp khi việc ra quyết định được chuyển cho các Quản trị viên. Để hỗ trợ đầy đủ các hoạt động của Foundation, các nguồn lực riêng của Foundation 500M sẽ bao gồm một phần các khoản đầu tư được quản lý nội bộ cho các mục đích tài trợ, tuân theo các yêu cầu quản lý rủi ro nghiêm ngặt và minh bạch, và một phần khác của Algos được chuyển giao cho các đơn vị bên ngoài sẽ sử dụng các nguồn lực này cho một hoạt động đa dạng, tự chủ nhưng tập trung vào thị trường DeFi và NFT sơ khai của Algo và các sản phẩm tài chính.

Điều này sẽ duy trì và phát triển các nguồn lực để hỗ trợ hệ sinh thái cho phần còn lại của kế hoạch phân phối đầy đủ được nêu trong LTAD và cho đến khi các Quản trị viên Cộng đồng là thực thể quản lý duy nhất.

Tham gia thảo luận về Cryptocurrency tại nhóm FXCE Crypto.
 

Đính kèm

Bài viết liên quan
 • Báo cáo dự án Algorand
 • Xem nhiều nhất
  Bên trên