Cập nhật thị trường chứng khoán với FxPro.com

B
bryanhuynh
Bình luận: 36Lượt xem: 715
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng Dax (M1) trong ngày 30/03

Điểm xoay:
14.785,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 14.785,00 với mục tiêu là 14.937,00 & 14.980,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 14.785,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 14.680,00 & 14.600,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: Mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Nikkei 225 trong ngày 01/04/2021

Tổng số:
29.140

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 29140 với mục tiêu ở mức 29.580 & 29.790 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 29.140 tìm kiếm thêm nhược điểm với 28.960 & 28.710 là mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI trộn lẫn với xu hướng tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cac 40 trong ngày 06/04/2021

Trục xoay: 6090,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 6090,00 với mục tiêu là 6168,00 & 6200,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 6090,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với mục tiêu là 6059,00 & 6040,00.

Bình luận:
RSI vừa hạ cánh xuống vùng trung lập ở mức 50% và đang tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Dax (M1) hợp nhất tại chỗ

Tổng số: 15.290,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 15.290,00 với mục tiêu là 15.160,00 & 15.115,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 15.290,00 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 15.340,00 & 15.430,00 là mục tiêu.

Nhận xét: Miễn là 15.290.00 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm giá.

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng OMXS30 trong ngày 08/04/2021

Điểm xoay: 22 giờ 20 phút.

Mục tiêu đầu tư: Miễn là 2220.11 là giao diện hỗ trợ cho 2251.03.

Kịch bản thay thế: Dưới 2220,11, kỳ vọng là 2208,09 và 2200,93.

Bình luận: RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số OMXS30 nằm trên mức trung bình động 20 và 50 kỳ (lần lượt là 2227,00 và 2218,81).

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Dax (M1) Intraday hợp nhất tại chỗ
Trục xoay: 15160,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 15160,00 với mục tiêu là 15270,00 & 15340,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15160,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15115,00 & 15055,00 là mục tiêu.

Nhận xét: các chỉ báo kỹ thuật trong ngày thiếu động lực.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cac 40 trong ngày 13/04/2021 có thể tăng 1,11%

Trục xoay: 6117,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 6117,00 với mục tiêu là 6200,00 & 6230,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 6117,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 6100,00 & 6060,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
RSI thiếu động lượng.
acharts.tradingcentral.com_charts_1_20210413074805_850x576.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Chỉ số OMXS30 trong ngày có thể tăng 1,28%
Trục xoay: 2237,68

Mục tiêu đầu tư:
Xu hướng tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 2237,68 là hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:
Sự đột phá xuống của 2237,68 sẽ gọi cho 2225,56 và 2218,35.

Bình luận:
RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD là dương và nằm trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tích cực. Chỉ số OMXS30 đang giao dịch trên cả đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 2242,13 và 2241,26).
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Chỉ số Bovespa trong ngày có thể tăng 1,56%
Trục xoay: 119716,19.
Mục tiêu đầu tư:
Miễn là 119716.19 là hỗ trợ tìm kiếm 121732.52.
Kịch bản thay thế:
Sự đột phá xuống của 119716.19 sẽ gọi cho 118979.91 và 118541.64.
Bình luận:
RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số Bovespa đang giao dịch trên cả mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 120062,41 và 119152,33).
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

Chỉ số Bovespa trong ngày có thể tăng 1,15%
Điểm mấu chốt: 119997,20
Mục tiêu đầu tư:
Miễn là 119997.20 là tìm kiếm hỗ trợ cho 121738.75.
Kịch bản thay thế:
Dưới 119997,20, mong đợi 119417,08 và 119071,77.
Bình luận:
RSI trên 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Giá có thể hồi phục trong ngắn hạn. Chỉ số Bovespa đang giao dịch trên cả mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 120598,89 và 119887,95).
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Dax (M1) ngày 19/04 xu hướng vẫn tăng
Tổng số: 15380,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 15380,00 với mục tiêu là 15600,00 & 15670,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15380,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15315,00 & 15240,00 là mục tiêu.

Nhận xét: Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng trưởng.
IkEF6YTj1PGPgnwyhpPZgxWDh6_P9lvzFuzxAQAmNgrVV0FNZF0lJU06W12d9BK5uzBjDOzp3slHzV3wNeNp0_JiGOUTi6m8UvDdovA0IbvqT_2u=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích chỉ số DAX(M1) ngày 20/04/2021
Trục xoay: 15470,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 15470,00 với mục tiêu là 15310,00 & 15240,00 được mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 15470,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 15515,00 & 15570,00 là mục tiêu.

Nhận xét: Xu hướng trước mắt vẫn giảm nhưng xung lượng yếu.

q879Q7rFbkKWS49vLOmEOfFROUjK1F2JVbOiH5fFk0mLSADkQXWHteHk1LParNRKp4SI_iM3BLNb4WFvBBZhJm6Kh8jLSCnNN7mX5w_AYn0xtBZd=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích chỉ số DAX(M1) ngày 22/4/2021
Xoay vòng: 15160,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 15160,00 với mục tiêu là 15350,00 & 15411,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15160,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15090,00 & 15020,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI kêu gọi sự phục hồi.

CMjAotOyqliyGDCrH7pykCgvEzWbHPbhDEBlfrJQhW1Pr2SUs-7L_asSn0SYSLvxVN6hHlIg2Wl8dGLfv4ctD6dB8bpzKZqEGDCq5maIbngCe2UJ=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích xu hướng DAX(M1) ngày 23/4/2021
Xoay vòng: 15180,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 15180,00 với mục tiêu là 15350,00 & 15411,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15180,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15089,00 & 15020,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: Xu hướng trước mắt vẫn tăng nhưng xung lượng yếu.

iDgxXVhI-yO-EJb7le9X9HYwDgESRY_BjvYyVYYJczpyCzBuJCYCX8mejWVbvH9zIZF_oywcBvIOqXPolTBHeP7o3CD4aGHflgrdGYBQEpiEfVnx=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng DAX(M1) ngày 27/04/2021
Trục xoay: 15164,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 15164,00 với mục tiêu là 15355,00 & 15440,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 15164,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 15089,00 & 15020,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang ở quanh vùng trung lập ở mức 50%

z-UeS_rPEMNwjWdzrmZ45_aDIe8aUxDTFtLTj23PlIfPsZIB5uJn8-IpG6voQa3x-gF7Xmc1sti-fToh37KM3vJFdz7g594Cqv9B7ASHITFvO4Gk=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Cập nhật xu hướng Dax (Eurex) ngày 04/05/2021

Trục:
15185,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 15185,00 với mục tiêu là 15320,00 & 15369,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 15185,00 tìm kiếm sự giảm giá khác với mục tiêu là 15094,00 & 15020,00.

Bình luận:
RSI kêu gọi một sự phục hồi.

_Hbe_0cj1gtcQehVCgBbhOKqOjwt1HekhA2YMfmhLH6O89gPthMyvDUEJQCmGMyZQawYRYw0H8mbS1aAGKo1_amN7e83dhfWFic57wNJ8gnTbk_r=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng DAX ngày 07/05/2021

Trục:
15094,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 15094,00 với mục tiêu là 15369,00 & 15521,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 15094,00, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với mục tiêu là 15020,00 & 14930,00.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng giá hơn nữa.
tefyr9CLTYnXkV4etYM5j6Tc0X5f4WIgQp-JSl5edS5r89XWEg7h57dNCnMM_IFXhLqLJJ7SCBUgHzdAhzjql3tiKwkBZiuOWXBaOD-RJ2iy-_Oo=s0-d-e1-ft
 
Bên trên