Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

B
bryanhuynh
Bình luận: 130Lượt xem: 3,727
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/GBP ngày 29/01/2021


EUR/GBP intraday:
phục hồi lên 0,8875
Trục Xoay là 0,8806.
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: phục hồi về phía 0,8875.
Kịch bản thay thế: dưới 0,8806, kỳ vọng 0,8781 và 0,8766.
Nhận xét: chỉ báo RSI dưới 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 0,8829 và 0,8843).

 
Xem nhiều nhất
 • Giá vàng 14/8/2020
 • Điểm tin Forex cùng Henry.
 • XAUUSD: Vàng có cơ hội trở lại 2200
 • B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 01/02/2021


  EUR/USD Intraday
  : xu hướng tăng.
  Trục Xoay: 1.2115
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1,2115 với mục tiêu ở mức 1,2145 & 1,2155 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.2115 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2090 & 1.2065 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 01/02/2021.


  GBP/USD Intraday
  : xu hướng tăng.
  Trục xoay: 1.3690
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1,3690 với mục tiêu ở mức 1,3775 & 1,3800 khi mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.3690 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3655 & 1.3630 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI cho thấy động lượng tăng.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 01/02/2021


  GBP/JPY intraday
  : xu hướng tăng miễn là 143,39 là hỗ trợ
  Trục xoay: 143,39.
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: xu hướng tăng miễn là 143,39 là hỗ trợ.
  Kịch bản thay thế: sự bứt phá xuống mức 143,39 sẽ gọi cho 143 và 142,77.
  Nhận xét: chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và dương. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá nằm trên mức trung bình động 20 và 50 kỳ (lần lượt là 143,61 và 143,52).


   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 01/02/2021


  EUR/JPY intraday:
  khoảng 126,42
  Trục Xoay: 127,19.
  Tình huống có thể xảy ra nhất: mắt 126,42.
  Kịch bản thay thế: trên 127,19, tìm 127,46 và 127,62.
  Nhận xét: chỉ báo RSI dưới 50. MACD là tiêu cực và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tiêu cực. Hơn nữa, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 kỳ (127,01) nhưng trên mức trung bình động 50 kỳ (126,93).
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 02/02/2021


  EUR/USD Intraday
  : xu hướng tăng.
  Trục Xoay: 1.2055
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1,2055 với mục tiêu ở mức 1,2100 & 1,2120 khi mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.2055 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2040 & 1.2025 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI cho thấy động lượng tăng.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 02/02/2021

  GBP/USD Intraday:
  hỗ trợ trong ngày quanh 1.3655.
  Trục Xoay: 1.3655
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1.3655 với mục tiêu ở mức 1.3720 & 1.3745 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.3655 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3630 & 1.3610 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI cho thấy động lượng tăng.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 02/02/2021


  GBP/JPY intraday
  : xu hướng tăng miễn là 143,29 là hỗ trợ
  143,29 là điểm mấu chốt của chúng tôi.
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: xu hướng tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 143,29 là hỗ trợ.
  Kịch bản thay thế: sự bứt phá xuống mức 143,29 sẽ gọi đến 142,90 và 142,67.
  Nhận xét: chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và dương. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá nằm trên mức trung bình động 20 và 50 kỳ (lần lượt là 143,50 và 143,63).

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 02/02/2021


  EUR/JPY intraday
  : xu hướng tăng miễn là 126,51 là hỗ trợ
  Điểm xoay của chúng tôi là 126,51.
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: đà tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 126,51 là hỗ trợ.
  Kịch bản thay thế: dưới 126,51, kỳ vọng 126,24 và 126,08.
  Nhận xét: chỉ báo RSI trên 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và dương. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá đang giao dịch trên cả đường trung bình động 20 và 50 kỳ của nó (lần lượt là 126,65 và 126,75).

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 03/02/2021


  EUR/USD Intraday
  : hợp nhất.
  Trục xoay: 1.2060
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1.2060 với mục tiêu ở 1.2025 & 1.2010 được gia hạn.
  Kịch bản thay thế: trên 1.2060 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 1.2085 & 1.2105 là mục tiêu.
  Nhận xét: tiềm năng đi lên có khả năng bị giới hạn bởi mức kháng cự 1.2060.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 03/02/2021


  GBP/USD Intraday:
  chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1.3685
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1.3685 với mục tiêu ở mức 1.3635 & 1.3610 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1.3685 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.3710 & 1.3730 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/JPY ngày 03/02/2021

  GBP/JPY intraday
  : xu hướng tăng miễn là 143,16 là hỗ trợ
  143,16 là điểm mấu chốt của chúng tôi.
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: đà tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 143,16 là hỗ trợ.
  Kịch bản thay thế: sự bứt phá xuống mức 143,16 sẽ gọi đến 142,80 và 142,58.
  Nhận xét: chỉ báo RSI trên 50. MACD là dương và nằm trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá nằm trên mức trung bình động 20 và 50 kỳ (lần lượt là 143,48 và 143,51).
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/JPY ngày 03/02/2021


  EUR/JPY intraday
  : phục hồi kỹ thuật lên mức 126,70 trước khi giảm mới
  Trục Xoay là 126,70.
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: kỹ thuật phục hồi về phía 126,70 trước khi giảm mới.
  Kịch bản thay thế: sự bứt phá tăng lên của 126.70, sẽ gọi cho 126.99 và 127.16.
  Nhận xét: chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập của nó tại 50. MACD là dương và nằm trên đường tín hiệu của nó. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá đứng trên mức trung bình động 20 kỳ (126,41) nhưng dưới mức trung bình động 50 kỳ (126,49).

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 04/02/2021


  EUR/USD Intraday:
  chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1.2025
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,2025 với mục tiêu ở mức 1,1950 & 1,1920 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1.2025 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.2050 & 1.2065 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 04/02/2021


  GBP/USD Intraday:
  chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1.3630
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,3630 với mục tiêu ở mức 1,3570 & 1,3555 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1.3630 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.3660 & 1.3680 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI cho thấy đà giảm.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền USD/JPY ngày 04/02/2021


  USD/JPY Intraday: xu hướng tăng.
  Trục Xoay: 104,95
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 104,95 với mục tiêu ở mức 105,60 & 106,00 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 104,95 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 104,80 & 104,61 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền USD/CAD ngày 04/02/2021


  USD/CAD Intraday: hỗ trợ trong ngày xung quanh 1.2760.
  Trục Xoay: 1.2760
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1.2760 với mục tiêu là 1.2825 & 1.2845 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.2760 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2745 & 1.2725 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 05/02/2021


  EUR/USD Intraday
  : chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1.1980
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1,1980 với mục tiêu ở mức 1,1940 & 1,1920 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1.1980 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.1995 & 1.2020 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng giảm.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền GBP/USD ngày 05/02/2021


  GBP/USD Intraday
  : xu hướng tăng trên 1,3650.
  Trục Xoay: 1.3650
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1,3650 với mục tiêu ở mức 1,3700 & 1,3730 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.3650 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3630 & 1.3610 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Phân tích cặp tiền EUR/USD ngày 08/02/2021


  EUR/USD Intraday: xu hướng tăng trên 1.2015.
  Trục Xoay: 1.2015
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1.2015 với mục tiêu là 1.2055 & 1.2075 trong thời gian gia hạn.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.2015, tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.1990 & 1.1970 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

   
  Bên trên