Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

B
bryanhuynh
Bình luận: 130Lượt xem: 3,727
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD trong ngày 30/03

Ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1,3790

Điểm xoay: 1.3790

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1,3790 với mục tiêu ở mức 1,3750 & 1,3725 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1.3790 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 1.3820 & 1.3845 là mục tiêu.

Nhận xét: Tiềm năng tăng có thể bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự 1.3790.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng cặp tiền USD/JPY ngày 31/03

Trục xoay:
110,30
Mục tiêu:
Các vị thế mua trên 110,30 với mục tiêu ở mức 110,75 & 111,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 110,30 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 110,15 & 110,00 là mục tiêu.
Bình luận:
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập của nó ở mức 50.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền AUD/USD ngày 31/03/2021

Điểm xoay:
0,7585

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,7585 với mục tiêu là 0,7625 & 0,7640 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,7585 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7570 & 0,7560 là mục tiêu.

Bình luận:
Xu hướng trước mắt vẫn là giảm và đà tăng mạnh.

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng cặp tiền GBP/JPY ngày 01/04/2021

Điểm xoay
: 152,87.

Mục tiêu đầu tư: Chỉ tiêu 151,56.

Kịch bản thay thế:Trên 152,87 thì tìm 153,33 và 153,60.

Bình luận:
Chỉ báo RSI dưới 50. MACD nằm dưới đường tín hiệu của nó và dương. MACD phải xuyên thủng đường 0 của nó để kỳ vọng giảm tiếp. Hơn nữa, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 kỳ (152,59) nhưng trên mức trung bình động 50 kỳ (152,47).

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng cặp tiền NZD/USD ngày 01/04/2021

Điểm xoay:
0,6997.

Mục tiêu đầu tư:
Nhược điểm chiếm ưu thế miễn là 0,6997 là mức kháng cự.

Kịch bản thay thế:
Trên 0,6997, hãy tìm 0,7033 và 0,7054.

Bình luận:
RSI dưới 50. MACD là tiêu cực và nằm dưới đường tín hiệu của nó. Hơn nữa, giá đứng dưới mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 0,6976 và 0,6985).

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền NZD/USD trong ngày 02/04/2021

Trục xoay:
0,7054.
Hướng đầu tư: Mục tiêu 0,6953.


Xu hướng khác:
Trên 0,7054, hãy tìm mức kháng cự 0,7090 và 0,7112.

Bình luận:
Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD là dương và nằm dưới đường tín hiệu của nó. MACD phải xuyên thủng đường 0 của nó để kỳ vọng giảm tiếp. Hơn nữa, giá nằm dưới mức trung bình động 20 kỳ (0,7030) nhưng trên mức trung bình động 50 kỳ (0,7010).
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng cặp tiền USD/CHF trong ngày 02/04

Trục xoay:
0,9396.

Mục tiêu đầu tư:
Phục hồi về phía 0,9461.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9396, kỳ vọng 0,9375 và 0,9362.

Bình luận:
RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 0,9417 và 0,9428).
 
Last edited:
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng cập tiền USD/CHF trong ngày 02/04

Trục xoay: 0,9396.

Mục tiêu đầu tư:
Phục hồi về phía 0,9461.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9396, kỳ vọng 0,9375 và 0,9362.

Bình luận:
RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 0,9417 và 0,9428).
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Cập nhật xu hướng NZD/USD ngày 05/04/2021

Điểm xoay:
0,6994.

Mục tiêu đầu tư:
Xu hướng tăng sẽ chiếm ưu thế miễn là 0,6994 là hỗ trợ.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,6994, kỳ vọng 0,6958 và 0,6936.

Bình luận:
Chỉ báo RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và tích cực. Cấu hình là tích cực. Hơn nữa, giá nằm trên mức trung bình động 20 và 50 kỳ (tương ứng ở mức 0,7026 và 0,7024).
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng cặp tiền USD/CAD ngày 05/04/2021

Trục xoay
: 1.2590

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.2590 với mục tiêu là 1.2535 & 1.2520 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1,2590 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1,2610 & 1,2630 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng USD/CHF ngày 05/04/2021

Trục xoay:
0,9410

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,9410 với mục tiêu là 0,9450 & 0,9470 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9410 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9395 & 0,9380 là mục tiêu.

Bình luận:

Chỉ báo RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 05/04/2021

Trục xoay:
1.3810

Sở thích của chúng tôi:
Các vị thế mua trên 1,3810 với mục tiêu ở mức 1,3880 & 1,3895 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1.3810, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1.3785 & 1.3750 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI cho thấy đà tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng EUR/USD ngày 05/04/2021

Trục xoay:
1.1770

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.1770 với mục tiêu là 1.1730 & 1.1710 được mở rộng.

Kịch bản thay thế:

Trên 1.1770 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.1785 & 1.1800 là mục tiêu.

Bình luận:
RSI đang trộn lẫn với xu hướng giảm.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng cặp tiền NZD/USD ngày 06/04/2021

Điểm mấu chốt: 0,7081

Mục tiêu đầu tư:
Mốc 0,6981.

Kịch bản thay thế:
Sự bứt phá tăng lên là 0,7081, sẽ gọi là 0,7117 và 0,7139.

Bình luận:
RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD nằm dưới đường tín hiệu và âm. Cấu hình là tiêu cực. Hơn nữa, cặp tiền này đang giao dịch dưới mức trung bình động 20 kỳ (0,7057) nhưng trên mức trung bình động 50 kỳ (0,7049).
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 06/04/2021

Trục xoay:
1.3870

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1.3870 với mục tiêu là 1.3935 & 1.3960 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1.3870, hãy tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.3850 & 1.3830 là mục tiêu.

Bình luận:

RSI cho thấy đà tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền USD/CHF ngày 06/04/2021

Trục xoay:
0,9210

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 0,9210 với mục tiêu ở mức 0,9530 & 0,9600 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 0,9210 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9110 & 0,9020 là mục tiêu.

Bình luận:
Mặc dù không thể loại trừ việc tiếp tục hợp nhất, nhưng mức độ của nó nên được giới hạn.

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu tăng của cặp tiền EUR/USD trong ngày 07/04/2021

Trục xoay: 1.1840

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1,1840 với mục tiêu ở mức 1,1900 & 1,1920 khi mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.1840 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.1820 & 1.1800 là mục tiêu.

Nhận xét: Chỉ báo RSI cho thấy động lượng tăng.

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 07/04/2021

Trục xoay: 1.3845

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 1,3845 với mục tiêu ở mức 1,3815 & 1,3800 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1.3845 tìm kiếm khả năng tăng giá hơn nữa với 1.3865 & 1.3890 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng giảm.

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cặp tiền GBP/JPY trong ngày phục hồi lên mức 152,58

Điểm xoay: 151,33.

Mục tiêu đầu tư: Phục hồi về hướng 152,58.

Kịch bản thay thế: Sự đột phá giảm xuống của 151,33 sẽ yêu cầu 150,90 và 150,65.

Nhận xét: Chỉ báo RSI nằm dưới vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. Cấu hình là hỗn hợp. Hơn nữa, giá đứng trên mức trung bình động 20 kỳ (151,77) nhưng dưới mức trung bình động 50 kỳ (152,33).
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/JPY ngày 08/04/2021

Điểm xoay: 150,59.

Mục tiêu đầu tư: Bật lại

Kịch bản thay thế:
Dưới 150,59, kỳ vọng 150,17 và 149,91.

Bình luận:
RSI nằm trên vùng trung lập tại 50. MACD nằm trên đường tín hiệu và âm. MACD phải vượt qua mức 0 của nó để kích hoạt mức tăng thêm. Hơn nữa, giá đứng trên đường trung bình động 20 kỳ (150,88) nhưng dưới mức trung bình động 50 kỳ (151,18).
 
Bên trên