EA aRio V1.3.5 - Giao dịch thuận xu hướng với EMA và mô hình Nến

Benjamin
Benjamin
Bình luận: 0Lượt xem: 39
Benjamin

Benjamin

Dân làm báo
 • Benjamin

  Benjamin

EA aRio là robot giao dịch theo xu hướng theo 2 EMA và mô hình Nến (Inside bar, Engulfing, Pin bar and PiEn pattern). Nếu bạn là nhà giao dịch theo xu hướng và hâm mộ các mô hình nến thì đừng bỏ qua EA này nhé.

1631161898406.png

Kết quả thử nghiệm của EA aRio

EA aRio
đang vận hành trên nền tảng MT5 do FXCE cung cấp.

Cài đặt thử nghiệm

1631161909161.png

Đồ thị trong 3 năm qua

1631161919085.png

Kết quả sau khi thử nghiệm

1631162115658.png

EA Strategy của EA aRio

EA aRio tuân thủ theo chiến lược giao dịch
 • Sử dụng 2 MA để xác định xu hướng
 • Sử dụng các mô hình Nến (Inside bar , Engulfing, Pin bar and PiEn pattern) cho điểm vào lệnh
 • Giao dịch theo phong cách Intraday
 • Giao dịch theo động lượng giá và thuận xu hướng
 • Khung thời gian giao dịch: H4 hoặc thấp hơn

Quy tắc vào lệnh của EA aRio

Với Inside bar
:

Mã:
- Sell khi giá nằm dưới 2 đường MA và sau đó xuất hiện bộ nến Inside bar giảm (nến mẹ là nến giảm) thì sẽ vào lệnh Sell

  + Nếu Open Order Soon = true thì nó sẽ vào lệnh sớm (vào lệnh trực tiếp) ngay khi hoàn tất cây nến Inside tối thiểu, ngược lại nó sẽ đặt lệnh Sell Stop chờ phá vỡ mô hình Inside bar

- Buy ngược lại trường hợp 1
Stop loss được đặt trên/dưới cây nến mẹ hoặc đỉnh/đáy nến con (trường hợp bóng nến vượt ra khỏi giá đóng của nến mẹ).

Take Profit có thể tùy chọn, có thể chốt lệnh với R:R, giá cắt ngược hướng MA, hoặc có thể trailing Stop theo số Point tùy chọn hoặc trailing theo ATR.

Với Engulfing Candle:

Mã:
- Điều kiện Sell: giá dưới MA 10 dưới MA 20, xuất hiện nến EG vùng giữa MA10-20 (càng gần MA20 càng tốt, giá mở của nến Engulfing phải nằm giữa 2 đường MA), nến EG không quá 15pips, vô ngay khi kết thúc nến M15.

- Buy ngược lại trường hợp 1
Stoploss đặt tại đỉnh/đáy nến Engulfing +/-3pips.

Take Profit: khi có nến đóng trên MA20.

Với Pin bar:

Mã:
   * Coming soon ....
Với PiEn pattern:

Mã:
   * Coming soon ....

1631163488816.png

Thông số đầu vào của EA aRio

1631163610237.png

2 tham số đầu tiên thiết lập đa khung thời gian
 • Master Trending TF: Chỉ định khung thời gian cho xu hướng chính
 • Signal Timeframe: khung thời gian cho xu hướng phụ và tín hiệu vào lệnh
3 tham số tiếp theo cài đặt thông tin chung cho các mẫu hình nến
 • Body length ERC (%): tỉ lệ thân nến so với độ dài cây nến.
 • ERC candle close rate (%): tỉ lệ giá đóng nến trên toàn độ cây nến
 • Min Candle Length ERC (Points): độ dài tối thiểu cây nến ERC.
 • Max length ERC candle (Points): độ dài tối đa cây nến ERC.
3 tham số tiếp theo cài đặt thông tin mẫu hình nến breakout
 • Body length BOC(%): tỉ lệ thân nến so với độ dài cây nến.
 • BOC close rate (%): tỉ lệ giá đóng nến trên toàn độ cây nến
 • Max spacing of Closed BOC to ERC: Khoản cách tối đa giữa giá đóng cửa nến Breakout so với đỉnh/đáy nến ERC (Mother candle).
2 tham số thiết lập bộ nến Inside bar. Vui lòng xem thêm chi tiết về chỉ báo Inside bars pattern (tham khảo).
 • Number Of Check Bars: Tổng số nến cần kiểm tra để tìm ra bộ nến Inside bar
 • Minimum inside candles: Số nến con tối thiểu dể xác định mẫu hình nến Inside bar
5 tham số thiết lập bộ nến Engulfing
 • Sub Candle Body length (%): Tỷ lệ độ dài thân nến con.
 • Sub Candle Close Rate (%): Tỷ lệ đóng nến của nến con
 • Ratio of Sub To ERC (%): Tỷ lệ nến con so với nến mẹ
 • Number of checking bars: Tổng số nến cần kiểm tra để tìm ra bộ nến Engulfing
 • Ratio of Pre-Candles To ERC (%): Tỷ lệ của các cây nến trước đó so với cây nến mẹ. Nếu đặt = 0 thì sẽ không kiểm tra tỷ lệ nến trước đó so với nến Engulfing.
 • ERC Open Between 2 MAs: kiểm tra xem giá mở của của nến mẹ (ERC) có nằm giữa 2 đường MA hay không?
5 tham số thiết lập mẫu hình nến Pin bar
 • Max Body Length Candle (%): Tỷ lệ độ dài Tối đa thân nến Pin bar.
 • Min Body Length Candle (%): Tỷ lệ độ dài Tối thiểu thân nến Pin bar.
 • Candle Close rate (%): Tỷ lệ giá đóng nến Pin bar
 • Number of pre-candles: Tổng số nến cần kiểm tra trước nến Pin bar
 • Pin bar Crossing Fast MA: TRUE/FALSE, nếu là True thì kiểm tra nến Pin bar phải cắt đường Fast MA.

5 tham số tiếp theo thiết lập cho đường trung bình Moving Average.

Trong đó có 4 tham số đầu là các thông số chung của đường MA. Bạn có thể thiết lập các giá trị phù hợp riêng với chiến lược của bạn. (These parameters can be set as your favorite). Có 1 tham số đặc biệt quan trọng là:
 • Spacing Between 2 MAs: khoảng cách giữa 2 đường MA (tính = Points), khoản cách này để kiểm tra xem giá đã chạy xa quá không, nếu xa quá thì không vào lệnh nữa.
Tham số quản lý lệnh của EA aRio
 • Start Time: thời gian bắt đầu giao dịch
 • End Time: Thời gian kết thúc giao dịch
 • Trade on Single TF Only: Áp dụng giao dịch trên 1 khung thời gian (Signal Timeframe)
 • Use Candle Pattern Signal: Sử dụng tín hiệu nến để vào lệnh, chọn các giá trị sauL
  • INSIDE BARS: mẫu hình nến mẹ bồng con.
  • ENGULFING CANDLE: mẫu hình nến bao trùm.
  • PIN BAR: mẫu hình nến Pin bar
  • PIN + ENGULFING: mẫu hình nến PiEn
  • ALL: Dùng tất cả các mẫu hình nến trên để làm tín hiệu giao dịch
 • IB Trade By: Áp dụng cách đặt lệnh cho mẫu hình nến Inside bars
  • Making Order Soon: khi giá hoàn thành IB với số nến inside tối thiểu sẽ vào lệnh liền (Market order)
  • Waiting for breakout: giá hoàn thành IB với số nến inside tối thiểu sẽ đặt lệnh Stop cách đỉnh/đáy vài pips (Stop order)
  • Making Order right after breakout: giá hoàn tất IB và đóng nến Breakout thì vào lệnh luôn (Market order)
  • Waiting for retracement inside IB: giá đã break IB rồi, chờ hồi về 50% cây nến mẹ vào lệnh (Limit order)
  • Waiting for retracement outside IB: giá đã break IB rồi, chờ hồi về đỉnh/đáy cây nến mẹ đặt lệnh (Limit order)
  • Waiting for retracement breakout candle: giá hoàn tất IB và đóng nến Breakout thì chờ gía hồi về 50% cây nến break mới đặt lệnh (Limit order).
  • Combo MO: sự kết hợp của Order Soon và Making Order right after breakout.
  • Combo R: sự kết hợp của Order Soon và Waiting for retracement breakout candle.
 • NonIB Trade By: Áp dụng cách đặt lệnh cho mẫu hình nến khác Inside bars
  • Making Order Soon: ngay khi nến mẹ đóng cửa thì vào lệnh liền (Market order)
  • Waiting for breakout: là lệnh limit là chờ hồi về 50% nến mẹ (Limit Order)
  • Making Order right after breakout: là hoàn tất mô hình nến (Pin bar) và đóng nến Breakout thì vào lệnh luôn (Market order)
  • Waiting for retracement breakout candle: hoàn tất mô hình nến (Pin bar) và đóng nến Breakout thì chờ gía hồi về 50% cây nến break mới đặt lệnh (Limit order)
 • Take Profit by: Chọn 1 trong 4 giá trị
  • Fixed Risk:Reward: EA sẽ chốt lệnh khi giá đạt TP theo R:R Ratio
  • Candle Crossing MA: EA chốt lệnh khi giá cắt đường MA
  • Trailing Stop by Points: EA sẽ dời SL theo số Point được khai báo ở tham số "Trailing points"
  • Trailing Stop by ATR: EA sẽ dời SL theo chỉ báo ATR
  • Trailing Stop by Risk Level: EA sẽ dời SL theo mức Rủi ro, định nghĩa ở thông số Trailing Stop by Risk level
 • MA for checking Close Position: chọn 1 trong 3 giá trị sau:
  • Crossing Fast MA: đóng lệnh khi giá cắt đường Fast MA
  • Crossing Slow MA: đóng lệnh khi giá cắt đường Slow MA
  • 2 MAs Crossed: đóng lệnh khi 2 đường MA cắt nhau
 • Apply Cross MA for TP Only: Chỉ áp dụng tín hiệu Giao cắt MA để đóng lệnh đang lời.
  • true: chỉ đóng lệnh lời
  • false: áp dụng đóng cả lệnh lời và lỗ
 • Trailing Stop by Risk level: dùng áp dụng cho việc dời SL theo mức rủi ro định sẳn.
 • Trailing points: số point để trailing Stoploss
 • Minimum Profit (points): Số points lợi nhuận tối thiểu khi dời SL
 • Set Stoploss By: chọn 1 trong 3 giá trị sau:
  • Fixed Points: cài đặt SL theo số point cố định, được cài trong tham số Fixed SL (points)
  • Candle Pattern: cài đặt SL theo mẫu hình nến
  • Indicator: cài đặt SL theo chỉ báo
  • Breakout Candle: thiết lập SL theo nến phá vỡ mô hình nến
 • Fixed SL (points): cài đặt số point SL
 • Spacing for Stop Order (points): Đặt lệnh Stop cách đỉnh/đáy nến số pointa
 • Extended Points for SL: cài đặt số point trừ hao cho SL theo mẫu hình nến
 • Move SL to BE: điều kiện dời SL về BE (điểm hòa vốn), có 2 giá trị
  • Not Moving: Không dời SL
  • R:R - 1:1: dời SL khi giá đi được 1:1
  • R:R - 1:2: dời SL khi giá đi được 1:2
 • EA Magic Number: Định danh của EA, dùng thiết lập chạy EA đồng thời trên nhiều charts.

5 tham số cuối thiết lập quản lý vốn

Max of Positions A Time: Số lệnh tối đa tại cùng một thời điểm

Split 2 orders: Chia 2 lệnh: Nếu là true thì sẽ chia 2 lệnh:
 • 1 lệnh sẽ chốt lợi nhuận theo R:R Ratio
 • lệnh còn lại có thể chốt theo MA hoặc trailing SL
Chú ý: giải thích về sự kết hợp giữa Max of Positions A TimeSplit 2 orders

Đặt Max of Positions A Time = TotalPositionMax. và tổng số lệnh đang có là totalPositions.

Mã:
- 1. Nếu Split 2 orders = true và totalPositions < TotalPositionMax / 2 => cho vào lệnh tiếp.
   + Vào 2 lệnh chưa tp => totalPositions = 2 > TotalPositionMax / 2 => KHÔNG cho vào.
   + Vào 2 lệnh tp 1 => totalPositions = 1 < TotalPositionMax / 2 => cho vào lệnh tiếp => total = 3
   + Tp 1 lệnh => totalPositions = 2 > > TotalPositionMax / 2 => KHÔNG cho vào.

- 2. Nếu Split 2 orders = false và totalPositions < TotalPositionMax => cho vào lệnh tiếp.
 • Type of risk: Loại rủi ro
  • Fixed Volume: Theo khối lượng cố định
  • Risk (% Balance): theo phần trăm tỷ lệ vốn
  • Fixed Amount: Số tiền cố định
 • Lot / Balance% / Amount: Nhập số lệ thuộc vào tham số "Type of risk"
 • Risk Limited Per Week (%): Giới hạn rủi ro tối đa trong tuần. Nếu set = 0 thì không kiểm tra giới hạn thua lỗ trong tuần. Ví dụ tham số này đc cài là 5%, tức là rủi ro trong tuần là 5%, nếu mới 2 ngày đầu tuần mà EA trade lỗ 5% thì EA sẽ ngưng không giao dịch cho tới hết tuần.
Đối với EA aRio, Risk (%Balance) Fixed Amount được khuyến nghị.


6 tham số để thiết lập Thông báo cho Telegram
 • Bot Token: Mã thông báo Bot (Ví dụ: 1727473534: AAHksnhD0iLsqs7vH74OI4n28bITTkrM6)
 • Bot Chat ID: Bot ID (Ví dụ: @fxceeabot).
 • Tên nhóm: tên nhóm của bạn, nếu có.
 • Phí sao chép: trạng thái nhà cung cấp tín hiệu. (MIỄN PHÍ hoặc 30%).
 • Liên kết Theo dõi: url của tài khoản trong MT5
 • Tổng thời gian giao dịch: thời gian để tổng kết tất cả các giao dịch và gửi kết quả Total đến Telegram Channel.
1631172682927.png


Quản lý rủi ro của EA aRio
 • Quản lý theo tỷ lệ Risk: Reward
 • Luôn thiết lập mức stoploss để hạn chế rủi ro
 • Mức stoploss không vượt quá 200pips.
 • Hai tùy chọn quản lý rủi ro: Fixed Volume và Balance Drawdown mỗi lệnh.
Ưu điểm của EA aRio
 • Dễ sử dụng
 • Thuận theo xu hướng
 • Không hedging
 • Không martingale
 • Giới hạn rủi ro
 • Max DD < 20%
 • Bạn có thể tùy chỉnh thông số MA và Inside bar theo ý muốn
 • EA aRio đang hoạt động trên nền tảng MT5 nên tận dụng sự tối ưu hóa của Metaquote.
Nhược điểm của EA aRio
 • Không hiệu quả khi thị trường sideway
 • Không có nhiều tín hiệu
Hướng dẫn sử dụng EA aRio

Download EA aRio theo link.

Để cài đặt, hãy đảm bảo rằng bạn copy tệp "*.ex5" vào thư mục /MQL5/Experts/

EA hoạt động bình thường trên Metaquote 5, vui lòng tải MT5 theo liên kết sau: https://www.fxce.com/page-platform.

Để biết thêm thông tin chi tiết và theo dõi các cập nhật mới nhất của EA aRio, bạn có thể truy cập: https://gitlab.com/fxce/mt5-libs/-/wikis/EA-aRio

Tham gia thảo luận tại nhóm FXCE-EA.
 
Bên trên