Hệ thống giao dịch spartan trader fx phương pháp 1 2 3

Khanhbu
Khanhbu
Bình luận: 753Lượt xem: 35,718
A

Arthur

Thành viên
  • A

    Arthur

GN D1 buy 1.98439

-D1: mô hình 123 tăng. Giá chạm MA36 (đỏ) bật lên.

upload_2021-8-10_9-0-24.


-Weekly:

upload_2021-8-10_9-6-8.


-H1: 123 tăng

upload_2021-8-10_9-13-40.
 
A

Arthur

Thành viên
  • A

    Arthur

US30 khung Daily buy 35414.75

Mô hình 123 tăng.

Giá chạm MA 36 màu đỏ bật lên. Nến đóng trên MA 12 màu xanh.

1629781944573.png
 
A

Arthur

Thành viên
  • A

    Arthur

USDCAD. Khung Daily. Mô hình 123 tăng. Buy 1.26708

1631087148723.png


- Weekly:

1631087963025.png
 
Last edited:
Bên trên