Margin đã sử dụng là gì?

BenjaminVingolden
BenjaminVingolden
Bình luận: 0Lượt xem: 32
BenjaminVingolden

BenjaminVingolden

Dân làm báo
  • BenjaminVingolden

    BenjaminVingolden

Khái quát:
- Như ở các bài học trước. bạn đã hiểu rằng mở một vị thế và duy trì nó thì bạn cần một lượng tiền ký quỹ bắt buộc. Càng nhiều vị thế được mở, bạn cần càng nhiều lượng tiền ký quỹ. Vậy tổng toàn bộ lượng tiền ký quỹ cần để mở và duy trì tất cả các lệnh đang mở được gọi là lượng ký quỹ đã dùng (Used Margin).

1603880997652.png

1603881049175.png

- Used Margin được đề cập như số tiền bạn cần để giữ tất cả các vị thế được mở.

Thực tiễn:
- Hãy làm một bài toán tính Used Margin khi bạn mua song song EUR/USD và USD/CHF:

1603881073646.png

- Với USD/JPY, ta có: Ký quỹ bắt buộc = Notional Value x Yêu cầu ký quỹ: $400 = $10,000 x 0.04
- Với USD/CHF, ta có: Ký quỹ bắt buộc = Notional Value x Yêu cầu ký quỹ: $300 = $10,000 x 0.03
-Số tiền ký quỹ được sử dụng = Tổng số tiền ký quỹ bắt buộc từ TẤT CẢ các vị thế mở $700 = $400 (USD / JPY) + $300 (USD / CHF)
- Tham khảo thêm sơ đồ sau:

1603881097105.png

Tổng kết:
- Used Margin là TỔNG số tiền hiện đang được sử dụng để duy trì tất cả các vị thế mở.
- Mặt khác, đây là TỔNG của tất cả Số tiền ký quỹ bắt buộc (Required margin) đang được sử dụng.
 

Đính kèm

Bài học tiếp theo:

Vốn Sở Hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu tài khoản hay đơn giản là "Vốn chủ sở hữu" là gì? Tại sao phải luôn theo dõi Vốn chủ sở hữu là điều quan trọng?

Mầm non

Học Forex Online

Theo dõi chúng tôi

Bên trên