Phân tích giá bạc: Người mua XAG/USD nhắm tới mức 26,00$ bên trong mô hình nêm giảm gần đó

VNForex News
VNForex News
Bình luận: 0Lượt xem: 11
VNForex News

VNForex News

Thành viên
  • VNForex News

    VNForex NewsGiá bạc dao động quanh mức 25,80$, tăng 0,18% trong ngày, bất chấp đợt giảm giá gần đây vào đầu ngày thứ 4. Mặc dù kim loại trắng giảm đà phục hồi khỏi mức đáy 10 tuần, được thiết lập vào thứ 2, nhưng vẫn nằm trên đường hỗ trợ hàng tuần và bên trong mô hình biểu đồ tăng được gọi là mô hình nêm giảm.

Khi các điều kiện RSI cũng từ chối đà giảm tiếp theo, người mua bạc có thể tìm các điểm vào lệnh khi phá vỡ tăng mức 25,95$, điểm xác nhận cho mô hình tăng đã nêu.

Theo đó, mức đỉnh vào cuối ngày thứ 5 quanh 26,50$ và đường HMA 200 gần 27,00$ sẽ quay trở lại biểu đồ. Tuy nhiên, mức đáy đầu tháng quanh 27,30$ có thể kiểm tra phe đầu cơ giá lên sau đó.

Trong khi đó, việc phá vỡ giảm mức hỗ trợ trước mắt, gần 25,70$, có thể đạt mức đáy mới nhiều ngày bằng cách nhắm mục tiêu đến đường bên dưới của mô hình nêm tại 25,50$.

Trong trường hợp người bán bạc nắm quyền kiểm soát dưới mức 25,50$, các điều kiện RSI có thể kiểm tra xu hướng giảm thêm quanh mức 25,00$ hoặc mức đáy gần đầu tháng 3 gần 24,80$.

Biểu đồ hàng giờ của bạc

Biểu đồ hàng giờ của bạc


Xu hướng: Dự kiến phục hồi

CÁC MỨC BỔ SUNG QUAN TRỌNG
 
Bên trên