Phân tích giá EUR/JPY: Phe đầu cơ giá lên giành quyền kiểm soát theo các cam kết giảm tại mức kháng cự quan trọng

VNForex News
VNForex News
Bình luận: 0Lượt xem: 10
VNForex News

VNForex News

Thành viên
  • VNForex News

    VNForex NewsPhe đầu cơ giá lên EUR/JPY đang nắm quyền kiểm soát và đã di chuyển trên vùng cấu trúc hàng ngày trước đó vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Sau đây minh họa xu hướng phá vỡ hoặc không thể phá vỡ dự kiến trong vùng này.

Biểu đồ hàng ngày EUR/JPY

Biểu đồ hàng ngày EUR/JPY


Mức thoái lui fibonacci 61,8% đạt mức 132,20 và có vùng hợp lưu với cấu trúc đã đề cập ở trên.

Việc phá vỡ mức này mở ra nguy cơ tiếp cận mức hỗ trợ trước đó tại 132,65 và việc phá vỡ mức đó dự kiến sẽ kéo dài đà phục hồi.

Việc không thể phá vỡ tại cấu trúc tháng 4/tháng 5 hoặc khi phá vỡ mức đáy giữa tháng 6 vượt mức fibo 61,8%, thì xu hướng giảm sẽ trở thành trọng tâm.
 
Bên trên