Phân tích giá vàng hàng ngày cùng FxPro

B
bryanhuynh
Bình luận: 47Lượt xem: 1,973
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Tin tức giá vàng ngày 29/01/2021


Gold Intraday
: 1834.00.
Trục Xoay: 1834,00
Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1834,00 với mục tiêu ở mức 1853,00 & 1864,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế: dưới 1834,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1825,00 & 1815,00 làm mục tiêu.
Nhận xét: cơ sở hỗ trợ tại 1834.00 đã hình thành và cho phép ổn định tạm thời.

 
Bài viết liên quan
Xem nhiều nhất
 • Giá vàng 14/8/2020
 • Điểm tin Forex cùng Henry.
 • XAUUSD: Vàng có cơ hội trở lại 2200
 • B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Tin tức giá vàng ngày 01/02/2021


  Gold Intraday
  : xu hướng tăng trên 1848,00.
  Trục xoay: 1848,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí dài trên 1848,00 với mục tiêu ở mức 1875,00 & 1887,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1848,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1841,00 & 1833,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng thêm.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 02/02/2021


  Gold Intraday
  : xu hướng tăng trên 1850,00.
  Trục Xoay: 1850,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí mua trên 1850,00 với mục tiêu là 1867,00 & 1875,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1850,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1841,00 & 1833,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI là hỗn hợp.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 03/02/2021


  Gold Intraday
  : ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1845.00.
  Trục Xoay: 1845,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1845,00 với các mục tiêu ở mức 1829,00 & 1820,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1845.00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1854.00 & 1863.00 là mục tiêu.
  Nhận xét: chỉ báo RSI vừa chạm vào vùng trung lập ở mức 50% và đang đảo chiều giảm.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 04/02/2021.


  Gold Intraday
  :: hướng tới 1795.00.
  Trục Xoay: 1825,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1825,00 với mục tiêu là 1801,00 & 1795,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1825,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1834,00 & 1840,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: việc phá vỡ dưới hỗ trợ tại 1825,00 đã kích hoạt tăng tốc giảm xuống 1795,00.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 05/02/2021


  Gold Intraday
  : ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1808,00.
  Trục Xoay: 1808,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1808,00 với mục tiêu ở mức 1785,00 & 1777,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1808,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1819,00 & 1830,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 08/02/2021


  Gold Intraday
  : hỗ trợ trong ngày quanh 1806.00.
  Trục Xoay: 1806,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế mua trên 1806,00 với mục tiêu ở mức 1826,00 & 1835,00 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1806,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1797,00 & 1791,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: một cơ sở hỗ trợ tại 1806.00 đã hình thành và cho phép sự ổn định tạm thời.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 09/02/2021

  Gold Intraday
  : tiếp tục tăng.
  Trục Xoay: 1837,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị trí mua trên 1.837,00 với mục tiêu ở mức 1.853,00 & 1.864,00 trong phần mở rộng.
  Kịch bản thay thế: dưới 1.837,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.828,00 & 1.819,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: việc phá vỡ trên 1.837.00 là một tín hiệu tích cực đã mở ra một con đường đến 1.853.00.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 17/02/2021

  Gold Intraday
  : chịu áp lực.
  Trục Xoay: 1801,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1801,00 với mục tiêu ở mức 1786,00 & 1773,00 được mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1801,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1814,00 & 1827,00 làm mục tiêu.
  Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 18/02/2021


  Gold Intraday
  : thận trọng.
  Trục Xoay: 1787,00
  Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: các vị thế bán dưới 1787,00 với mục tiêu là 1775,00 & 1769,00 trong thời gian mở rộng.
  Kịch bản thay thế: trên 1787,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1793,00 & 1801,00 là mục tiêu.
  Nhận xét: RSI là hỗn hợp và cần thận trọng.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 19/02/2021

  Gold Intraday
  : tỷ giá chinh chặn trần là 1780,00.
  Điểm xoay: 1780,00
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1780,00 với mục tiêu 1760,00 & 1750,00.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1780,00, có thể tới 1789,00 & 1800,00.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 22/02/2021


  Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
  Điểm xoay: 1776,00
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1776,00 với mục tiêu 1805,00 & 1814,00.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1776,00, có thể tới 1768,00 & 1760,00.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 23/02/2021


  Gold Intraday
  : xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1.798,00.
  Điểm xoay: 1.798,00
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.798,00 với mục tiêu 1.826,00 & 1.837,00.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.798,00, có thể tới 1.789,00 & 1.783,00.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 24/02/2021

  Gold Intraday
  : không ổn đinh.
  Điểm xoay: 1.816
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.816 với mục tiêu 1.795 & 1.790.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1.816, có thể tới 1.825 & 1.834.
  Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1.816 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 25/02/2021

  Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
  Điểm xoay: 1.791
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.791 với mục tiêu 1.806 & 1.816.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.791, có thể tới 1.783 & 1.774.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 26/02/2021


  Gold Intraday: nguy cơ suy giảm.
  Điểm xoay: 1.780
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.780 với mục tiêu 1.752 & 1.740.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1.780, có thể tới 1.795 & 1.804.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 01/03/2021

  Gold Intraday: tăng.
  Điểm xoay: 1.732
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.732 với mục tiêu 1.757 & 1.775.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.732, có thể tới 1.717 & 1.706.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 02/03/2021

  Gold Intraday: dưới áp lực.
  Điểm xoay: 1.728
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.728 với mục tiêu 1.704 & 1.691.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1.728, có thể tới 1.742 & 1.759
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 03/03/2021

  Gold Intraday
  : xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1.719.
  Trục xoay: 1.719
  Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.719 với mục tiêu 1.742 & 1.759.
  Phương án phụ: nếu thủng qua 1.719, có thể tới 1.707 & 1.691.
  Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
   
  B

  bryanhuynh

  Thành viên
  • B

   bryanhuynh

  FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 04/03/2021
  Gold Intraday: tỷ giá chinh chặn trần là 1.726.
  Điểm xoay: 1.726
  Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.726 với mục tiêu 1.702 & 1.687.
  Phương án phụ: nếu vượt qua 1.726, có thể tới 1.740 & 1.751.
  Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1.726 khả năng quay về 1.702 là rất lớn.
   
  Bên trên