Phân tích giá vàng hàng ngày cùng FxPro

B
bryanhuynh
Bình luận: 47Lượt xem: 1,972
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Vàng vẫn tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trong ngày 16/04/2021
Trục xoay: 1.752,00
Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 1752,00 với mục tiêu ở mức 1770,00 & 1783,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1752,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1740,00 & 1731,00 làm mục tiêu.
Bình luận:
Chỉ báo RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Xu hướng tăng trên 1.766,00 ngày 19/04/2021
Xoay vòng: 1.766,00
Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 1.766,00 với mục tiêu là 1.784,00 & 1.796,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.766,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.759,00 & 1.749,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
pYJGkDajio5QNWjigf1ePaifoEkOr3NTMSL4blZP6ehAe5e7IKPLfEPlZ8Sw1NPvo-Fk4jU5dW_DEs_G1MhWu3CfV6CtK2sZLGn9KEbxXEJw7Q=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 20/04/2021
Trục xoay: 1.783,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1.783,00 với mục tiêu là 1.765,00 & 1.759,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1783,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.790,00 & 1.800,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: Miễn là 1783.00 là mức kháng cự, hãy tìm hành động giá thay đổi với xu hướng giảm giá.

6eO3VOwt98gnfJbUmJD0WCFaMxtcAFJNSWlT8PvaSXOP-Vr5qFhlDQ5gHbJhL_ZF0IKqdXLj5iCCS-4e__qAPp2wg7m39prRjaCimFYrD0Jykw=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 22/4/2021
Xoay vòng: 1.782,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1.782,00 với mục tiêu là 1.806,00 & 1.817,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1782,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1775,00 & 1766,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: Chỉ báo RSI đang tăng và kêu gọi tăng giá hơn nữa.

-cBjNvtZevGndOWd1aoXw83rBIxYrWVTmVNA3_IzAkPUjskhzmdHyfeAQjLt0MPohqNzAoludv7pb2LPDCjjpYH4TwikSOqIj72Z0ELp9AQA1w=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 23/4/2021
Xoay vòng: 1.793,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1.793,00 với mục tiêu là 1.76,00 & 1.766,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1.793,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.800,00 & 1.807,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang lẫn lộn với xu hướng giảm.

mWXLjKtgtClC4kXoo6nCVUdbH0ll215shR4D0MH-Jk6cCNRCD6XolLR4KmXDROEYdwPdY1uMDhMKKbVSRpi8pAUqu2XUoBPtZLeJkagHgadoDg=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 27/04/2021
Trục xoay: 1.773,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế mua trên 1.773,00 với mục tiêu ở mức 1.789,00 & 1.796,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.773,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.768,00 & 1.760,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI kêu gọi sự phục hồi.

zCK2CFIzDnLLxuLgwZvFqs3ClVfAOqZ2oxx3sPzOb8zX6OYS9vEuKPDJflxk9xIC4GJcqkRUgS5Nc-IWI-4xMd22ZUMCkqz3njqi6Wc1kwqAuA=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com: Cập nhật xu hướng giá vàng ngày 04/05/2021

Trục:
1781,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí mua trên 1781,00 với mục tiêu là 1799,00 & 1811,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 1781,00, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1772,00 & 1763,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang trộn lẫn với xu hướng tăng.

YK6b5E5D08ywCt7T9SUT0-GG9DEeG6HWty05CaQd2nAGH8linFwLROttJLoPy4N7dCviKGBjKGk5bo7kJbn04_b6Sk8Ubm-Pa1AgJejzhLvfxA=s0-d-e1-ft
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 07/05/2021

Trục:
1805,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế mua trên 1805,00 với mục tiêu ở mức 1825,00 & 1840,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới mức 1805,00, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1799,00 & 1788,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và cho thấy sự tăng trưởng mạnh hơn nữa.

wgY3SfkaSa0sJXh8S4PoYIJHSh6wdv8oIJBIRcoVSp_Qj3Y1HISwdTcREyrJwQZmauWZwB0Yk6XPUDUNVKePsBSq_FmNifVP2CTWazJ0RRCfSg=s0-d-e1-ft
 
Bên trên