Teku team phát hành v21.9.1 cho ETH2 client vào 14/09/2021

FXCE Official
FXCE Official
Bình luận: 0Lượt xem: 22
FXCE Official

FXCE Official

Moderator
  • FXCE Official

    FXCE Official

11.jpg


Phiên bản bao gồm hai bản sửa lỗi bổ sung không có trong v21.9.0

#ETH #Implementation
 
Xem nhiều nhất
  • Evergrande FUD
  • Hyperledger Besu team phát hành Besu client v21.7.3...
  • Bên trên