TICKMILL "TRÌNH LÀNG" MỘT TÍNH NĂNG MỚI - VÍ

Ana Forex
Ana Forex
Bình luận: 0Lượt xem: 12
Ana Forex

Ana Forex

Don’t complicate your life! Make Today Special!
  • Ana Forex

    Ana Forex

TICKMILL "TRÌNH LÀNG" MỘT TÍNH NĂNG MỚI
GIÚP BẠN QUẢN LÝ TIỀN HIỆU QUẢ SẼ XUẤT HIỆN
VÀO NGÀY 14/06/2021
𝟏𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏
Đó chính là:
________________________
VẬY LÀ GÌ?
* Ví cho phép bạn kiểm soát số tiền của mình theo từng loại tiền tệ. Bạn sẽ nạp tiền, chuyển khoản và rút tiền, tất cả đều thông qua Ví.
* Khi sử dụng ví, bạn có thể dùng phần tiền bạn chọn để giao dịch tại một thời điểm, trong khi vẫn có thể giữ tiền cho mục đích sau này.
* Ví sẽ được tạo mặc định cùng một loại tiền tệ với các tài khoản giao dịch hiện có của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn mở tài khoản giao dịch bằng đồng tiền khác, bạn phải tạo ví mới.
* Ví hiện có sẵn với đồng EUR, GBP, USD và PLN. Với mỗi loại tiền tệ, bạn có thể sở hữu một Ví.
------------------
VÍ SẼ GIÚP GÌ CHO BẠN?
* Dễ dàng quản lý tiền theo từng loại tiền tệ.
* Nạp tiền trực tiếp vào ví của đồng tiền bạn chọn.
* Chuyển tiền từ ví của bạn vào các tài khoản giao dịch được liên kết có cùng loại tiền tệ và ngược lại.
* Chuyển tiền vào ví của đồng tiền khác. Ví dụ: bạn có thể chuyển tiền từ ví EUR sang ví USD.
* Rút tiền.
01-wallet-carousel-SC-VN.jpg💥
Link hỗ trợ mở tài khoản Tickmill
👉
https://bit.ly/37epZgs
 
Bên trên