Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng - Sách Forex

ductam25
ductam25
Bình luận: 0Lượt xem: 1,706
ductam25

ductam25

Thành viên
  • ductam25

    ductam25

Cuốn này không thiên về kỹ thuật trading mà nói về Thị trường Tài chính và hoạt động của các Ngân hàng nói chung. Mình thấy cũng khá nhiều thông tin thú vị cho các trader tìm hiểu thêm nên chia sẻ cho anh em.

tien-va-hoat-dong-ngan-hang.jpg
Cuốn sách Tiền và hoạt động ngân hàng là một chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật. Bằng một phương cách tiếp cận riêng, tác giả đã trình bày khá sinh động, có tính chất phổ thông hoá lịch sử quá trình phát sinh, phát triển cũng như chức năng vai trò của tiền tệ và hoạt động ngân hàngcùng những kinh nghiệm quản lý, điều tiết của một số ngân hang lớn của các nước trên thế giới.

Cuốc sách cần dùng cho sinh viênvà tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng với tư cách là một chuyên khảo có nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập. Cuốn sách gồm 4 phần: Tiền tệ, chức năng và vai trò; hoạt động ngân hàng; tiền tệ và tài chính quốc tế; tiền - hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế; chính sách tiền tệ và chính trị.
 

Đính kèm

Học Forex Online

Theo dõi chúng tôi

Bên trên