Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc tăng lên 7,0% so với 6,9% trong tháng trước đó, AUD giao dịch ổn định

VNForex News
VNForex News
Bình luận: 0Lượt xem: 34
VNForex News

VNForex News

Thành viên
  • VNForex News

    VNForex NewsCác ước tính được điều chỉnh theo mùa của Úc cho tháng 10 năm 2020 đã được công bố và tỷ lệ thất nghiệp (Link->/economic-calendar) tăng lên mức 7,0% so với 7,1% dự kiến và 6,9% trong tháng trước đó.

Tỷ lệ tham gia tăng lên mức 65,8%.

Việc làm tăng lên mức 12.773.900.

Tỷ lệ việc làm trên dân số tăng lên mức 61,2%. Tỷ lệ thiếu việc làm giảm còn 10,4%.

Số giờ làm việc hàng tháng tăng thêm 21 triệu giờ.

Theo điều chỉnh theo mùa, vào tháng 10 năm 2020: Tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,1 điểm lên 7,0% (cao hơn 1,7 điểm so với một năm trước).

Tỷ lệ thất nghiệp tăng 25.500 lên 960.900 người (và tăng 238.900 so với cùng kỳ tính đến tháng 10 năm 2020).

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng 1,0 điểm lên 15,6% (và tăng 3,1 điểm so với cùng kỳ năm trước tính đến tháng 10 năm 2020).

AUD/USD (Link->/rates-charts/audusd) đã tăng lên nhờ sự cải thiện về số lượng người thất nghiệp, việc làm toàn thời gian và giảm một nhịp so với kỳ vọng về tỷ lệ thất nghiệp.

Tỷ lệ tham gia cũng có sự cải thiện.

Mô tả về tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp do Tổng Cục Thống kê Úc đưa ra là số lượng người lao động thất nghiệp chia cho tổng lực lượng lao động dân sự.

Tỷ lệ tăng cho thấy thị trường lao động Úc thiếu sự mở rộng.

Kết quả là, sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp sẽ dẫn đến suy yếu trong nền kinh tế Úc.

Sự sụt giảm của dữ liệu được coi là yếu tố tích cực (hoặc tăng) đối với AUD, trong khi mức tăng được coi là yếu tố tiêu cực (hoặc giảm).
 
Xem nhiều nhất
Bên trên