Vàng: Sự quan tâm mua vào dự kiến tăng khi ở trên 1834,16$ – Commerzbank

VNForex News
VNForex News
Bình luận: 0Lượt xem: 22
VNForex News

VNForex News

Thành viên
  • VNForex News

    VNForex NewsKaren Jones, Trưởng nhóm Nghiên cứu Phân tích Kỹ thuật FICC tại ngân hàng Commerzbank cho biết, giá vàng có triển vọng tăng hơn nữa nếu vượt qua mức 1834,16$.

Trích dẫn chính

Vàng đang giữ ổn định ngay trên mức thấp của ngày 12 tháng 7 là 1791,45$. Giá vàng thực sự cần vượt qua mức cao nhất ở 1834,16$ vào giữa tháng 7 để thúc đẩy các nhu cầu mua vào và ở các mức hiện tại, chúng tôi giữ quan điểm tương đối trung lập."

"Số lượng sóng Elliott hàng ngày vẫn là tiêu cực và nếu rơi xuống dưới 1790$, giá sẽ nhắm mục tiêu mức 1752$ trên đường xu hướng tăng năm 2019-2021."

“Khi ở trên mức này, chúng tôi vẫn giữ triển vọng tăng giá dài hạn của mình, tuy nhiên, việc thiếu sự phục hồi bền vững là điều đáng lo ngại. Ở trên 1834,16$, mức thấp nhất ngày 4 tháng 6, là 1857,25$. Mức này bảo vệ mức cao nhất trong tháng 6 tại 1916,91$ và mức Fibo tại 1921$."

“Trong dài hạn, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu là mức cao của tháng 11 năm 2020 và mức cao năm 2021 ở 1959/65$. Những mức này bảo vệ mức thoái lui 78,6% là 1989$ và mức đỉnh năm 2020 là 2072$."

"Mức thoái lui 78,6% nằm ở 1728,90$ và chỉ ở bên dưới mức này sẽ nhắm mục tiêu đến mức thấp 1677,73/1676,80$ được thấy vào tháng Ba."
 
Bên trên