Broker được cấp phép cho Trader Việt Nam
Danh sách này bao gồm các Broker đang hoạt động tại thị trường Việt Nam và được cấp phép bởi các tổ chức quản lý dịch vụ tài chính toàn cầu.

FXCE là nền tảng giao dịch xã hội kết nối Trader, Investor và Broker trong môi trường giao dịch lành mạnh và hiện đại. Trader được kết nối với các…

Là nhà môi giới phổ biến, hiển nhiên, FBS nằm trong danh sách Đánh giá sàn từ diễn đàn VNForex. Từ khi thành lập, FBS đã nhận được hơn 40…