Các nhà chiến lược ngoại hối tại UOB Group nhận xét rằng tỷ giá USD/JPY đang duy trì tốt và có khả năng sẽ tiến đến mức 114,20 trong những tuần tới.…