Browsing: Báo cáo – Phân tích cơ bản

Research Hub thuộc FXCE Ventures chuyên nghiên cứu, phân tích và cung cấp tin tức từ các dự án Blockchain. FXCE mong muốn giúp cộng đồng nâng cao kiến thức cũng như đầu tư hiệu quả bởi vì thông tin là chìa khóa dẫn đến thành công trong thị trường Cryptocurrency.

Chỉ với mục đích cung cấp thông tinkhông khuyến nghị đầu tư, FXCE không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư liên quan đến báo cáo được cung cấp.

—————————————————-

Theo dõi Research Hub: Báo cáo dự ánTin tức crypto | Kênh Telegram | Nhóm Chat

Doanh thu Web3 mảng Cơ sở hạ tầng Q3/2022

Nội dung chính Tổng doanh thu của cơ sở hạ tầng Web3  đã giảm 67% so với quý trước (QoQ) còn 5,6 triệu USD, trong đó Filecoin và Pocket chiếm…

Babylon Chain - Middleware giữa Bitcoin và PoS

Nội dung chính Babylon Chain là một Cosmos Zone sử dụng máy chủ cấp dấu thời gian (timestamps) của Bitcoin cho các giao dịch quan trọng trên các Cosmos Zone…

Tình trạng $BTC trong Quý 3 năm 2022

Tiêu điểm chính Trong quý 3, $BTC phần lớn đã mất khả năng phòng ngừa lạm phát và lưu trữ giá trị trên thị trường sau khi giảm 72% so…