Pool Coin – Tổng hợp các dự án tiềm năng mọi người cùng nhau tham gia đầu tư. Những dự án đã được list trên Binance. Đội nhóm phân tích chuyên nghiệp.