MỚI NHẤT

Vietstock – Trung Quốc gấp rút tìm cách giải quyết tình trạng thiếu điệnGiới quan sát cảnh báo Trung Quốc sẽ chứng kiến tình trạng thiếu điện tồi tệ nhất trong vòng hơn 10 năm qua. Nhưng các biện pháp của Bắc Kinh vẫn bị…

Tin nhanh Crypto

Helium team ra mắt Mainnet validator node v1.4.5

Helium team ra mắt Mainnet validator node v1.4.5

Đây là bản phát hành bắt buộc và validator phải nâng cấp lên v1.4.5 trước 31/10/2021, để đảm bảo họ có thể hỗ trợ các biến chuỗi PoC 11 và vẫn được đồng bộ hóa với mạng.

Phiên bản bao gồm hỗ trợ cho các biến chuỗi PoC v11, nâng cấp lên Transfer v2 và các bản sửa lỗi snapshot mới nhất.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Polygon sửa một lỗ hổng bảo mật

Polygon sửa một lỗ hổng bảo mật

Lỗi này liên quan đến việc có nhiều cách để một đường dẫn cụ thể có thể được mã hóa trong khi thoát khỏi mạng Polygon qua Plasma Bridge.

Người dùng độc hại có thể tận dụng sự cố để tạo các lối thoát thay thế cho cùng một burn transaction và thực hiện chi tiêu gấp đôi trên mạng Polygon. Một người dùng độc hại có thể nhận được số tiền gấp 223 lần so với tiền gửi ban đầu vào hợp đồng cầu nối.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Parity Technologies ra mắt Polkadot v0.9.12 (runtime 9120)

Parity Technologies ra mắt Polkadot v0.9.12 (runtime 9120)

Đây là bản nâng cấp có mức độ ưu tiên trung bình (khuyến nghị nâng cấp kịp thời) vì làm lại tính toán ưu tiên giao dịch, giới thiệu thời hạn mềm quyền tác giả khối và sử dụng đường dẫn db chính xác cho parity-db.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Alpha Homora V2 đã được triển khai trên Avalanche

Alpha Homora V2 đã được triển khai trên Avalanche

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Terra Prop 128 yêu cầu kích hoạt Inter-Blockchain Communication (IBC) giữa Terra và các blockchain khác

Thông qua Terra Prop 128 yêu cầu kích hoạt Inter-Blockchain Communication (IBC) giữa Terra và các blockchain khác

Việc chuyển token không cần được cho phép sẽ có sẵn trên các chuỗi.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Oasis Core v21.3.3 được ra mắt

Oasis Core v21.3.3 được ra mắt

Đây là một bản phát hành sửa lỗi với các bản cập nhật cho the go/consensus/tendermint package, đảm bảo chỉ đặt lại nhóm thực thi sau khi đã xóa hết thời gian chờ.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

BAND thông qua BCIP-4 cho phép các IBC oracle hoạt động trên mainnet

BAND thông qua BCIP-4 cho phép các IBC oracle hoạt động trên mainnet

Các chuỗi tương thích IBC có thể yêu cầu dữ liệu oracle và nhận kết quả tồn tại trên BandChain thông qua quy trình IBC.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Saffron Staking V2 trực tuyến trên Ethereum Mainnet

Saffron Staking V2 trực tuyến trên Ethereum Mainnet

Tính năng staking tài sản đơn SFI cho SFI/WETH LP (Uniswap và SushiSwap). Phần thưởng bị tắt (0 SFI cho mỗi khối) cho đến 24/10/2021.

Người dùng có các LP token vẫn được đăng ký Saffron V1, có thể rút chúng khỏi một trong các giao diện người dùng V1.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Trader Joe team ra mắt Joe Core v2.0.0

Trader Joe team ra mắt Joe Core v2.0.0

Bản phát hành này bao gồm một số bản vá lỗi, bổ sung chức năng và hợp nhất các yêu cầu pull.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

 

Tin nhanh Crypto

FRAX bỏ phiếu đề xuất ủy quyền 1.000.000 FXS để đổi lấy TOKE

FRAX bỏ phiếu đề xuất ủy quyền 1.000.000 FXS từ ngân quỹ để đổi lấy một lượng TOKE tương đương

Việc hoán đổi token cho phép Frax khởi chạy Tokemak reactor của riêng mình và thanh khoản trực tiếp cũng như khuyến khích FXS reactor với phần thưởng TOKE.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 23/10/2021.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

 

Video Mới Nhất