MỚI NHẤT

USD/JPY: Đà tăng thu thập sức hút - UOB

Theo các chuyên gia chiến lược FX tại UOB Group, Quek Ser Leang và Peter Chia, việc USD/JPY tăng thêm nữa cần phải vượt qua mức 145,00. Trích dẫn chính Quan điểm trong 24 giờ: “Ngày hôm qua chúng tôi dự đoán USD ‘tăng lên…

Tin nhanh Crypto

Các nhà phát triển Evmos thông báo việc tái triển khai mainnet đã bị hoãn lại sau 24 giờ

Theo tuyên bố, nhóm sẽ dành thêm thời gian chuẩn bị và tiếp cận trình xác thực trước ra mắt.

Evmos mainnet dự kiến sẽ được triển khai lại vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, lúc 18:00 UTC.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Oasis Core v22.1.4 được phát hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2022

Bản phát hành đảm bảo trust root được xác minh trước khi đăng ký, thêm chỉ số trạng thái nút và khắc phục sự cố liên quan đến việc chờ đợi hủy đăng ký trên RequestShutdown.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

USDT có sẵn trên Moonriver dưới dạng xcUSDT, thông qua tích hợp XCM với Statemine trên Kusama

Việc tích hợp đã hoạt động sau khi Referendum 85 được thông qua.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Anchor Proposal 25 tìm cách tăng thời gian chờ oracle lên 90 giây để chặn nguồn cấp dữ liệu giá cũ

Điều này là do sự gia tăng gần đây của các tài sản có trong whitelist như sAVAX và bATOM.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Thông qua Gravity Bridge Chain Proposal 39 phân bổ 50.000 Gravity (GRAV) từ Cộng đồng Gravity Bridge để tài trợ cho Gravity Group đầu tiên

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Thông qua Kusama Referendum 189 nâng cấp runtime của giao thức lên v9190, tương ứng với phiên bản client v0.9.19

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Thông qua 2 đề xuất Kanpai Part 1 & 2: Đưa ra tham số ‘tỷ lệ chi trả’ do quản trị viên kiểm soát (ví dụ: ban đầu được đặt thành 95%).

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Solana Labs yêu cầu nhiều trình xác thực hơn nâng cấp lên v1.9.18, vì chỉ có 47% số nút đã cập nhật

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ có hơn 67% cổ phần trên phiên bản mới nhất.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Bitcoin Core v23.0 được phát hành

Bản phát hành bao gồm các tính năng mới, nhiều bản sửa lỗi và cải tiến hiệu suất cũng như các bản dịch cập nhật.

Những thay đổi đáng chú ý bao gồm:

– Hỗ trợ đầy đủ đã được thêm vào mạng CJDNS.

– Theo mặc định, một nút bitcoin sẽ không còn “rumour address” cho các đồng cấp khác gửi đến nữa. Họ sẽ đủ điều kiện cho address gossip sau khi gửi một tin nhắn ADDR, ADDRV2 hoặc GETADDR.

– Đã xóa tùy chọn để cố gắng chỉ kết nối với các đồng cấp nghe trên cổng 8333

– Ước tính phí hiện tại đến từ mức phí của các giao dịch thay thế (RBF)

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, USN – stablecoin phi tập trung trên Near Protocol – đã ra mắt trên mainnet

USN được tạo bằng cách gửi Near, và stablecoin sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 10% hàng năm từ Decentral Bank DAO.

Lợi tức hàng năm có thể dao động tùy thuộc vào tỷ lệ stake NEAR và giá trị thị trường của các token.

Decentral Bank sử dụng hệ thống chênh lệch giá để đảm bảo USN duy trì tỷ giá 1:1 với USD.

DAO cũng sẽ hỗ trợ một quỹ dự trữ bao gồm NEAR và USDT do kho bạc sở hữu.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

GeneFX IB