Lợi ích và rủi ro khi chơi Forex là gì?

Nhiều đối tượng lựa chọn chơi Forex để kiếm thêm thu nhập cho bản thân vào thời đại 4.0 này. Tuy nhiên cũng như bất cứ kênh đầu tư nào,…