Browsing: Thư viện Indicator

Thư viện Indicator lớn nhất tại Việt Nam hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Nơi dành cho người mới có thể sử dụng dễ dàng.

Hướng dẫn sử dụng GigaFactory CedricPA

CedricPA sử dụng hệ thống sử dụng các mô hình nến quen thuộc như C7CB, C7CC và Engulfing nhằm giao dịch saclping trên khung thời gian M5. Điểm mạnh của…