Thư viện Indicator lớn nhất tại Việt Nam hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Nơi dành cho người mới có thể sử dụng dễ dàng.

InsidePin.PNG

FXCE Indicator Inside Pinbar Candle Pattern là một trong những bộ nến trong Lục Chỉ Cầm Ma (LCCM) của Sư phụ Khắc Qui. Ưu điểm của FXCE Indicator Inside Pinbar…

Dynamic Support Resistance bởi Mr. Khac Qui

Dynamic Support Resistance (Kháng cự / Hỗ trợ động) là chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Mr. Khac Qui. Chỉ báo này giúp bạn sễ dàng xác định…