ALGO, Funding, Tin nhanh Crypto

1631327454354.png

50 triệu ALGO sẽ hỗ trợ độc quyền cho sự phát triển DApps. DeFi “SupaGrants” đã được thiết kế để hỗ trợ việc tạo ra cơ sở hạ tầng DeFi quan trọng như cross-chain bridge và oracle cung cấp giá. SupaGrant trị giá 5 triệu USD đầu tiên sẽ là lời kêu gọi các đề xuất xây dựng bridge hai chiều từ Ethereum đến các chuỗi khác.

Một quỹ ALGO trị giá 100 triệu (khoảng 200 triệu USD) sẽ được chỉ định để hỗ trợ và cung cấp các ưu đãi thanh khoản cho hệ sinh thái Algorand DeFi.

GeneFX IB