Biên bản của BoJ: Các thành viên chia sẻ rằng dự đoán của BoJ là không chắc chắn

VNForex News
VNForex News
Bình luận: 0Lượt xem: 11
VNForex News

VNForex News

Thành viên
  • VNForex News

    VNForex NewsBiên bản cuộc họp tháng 4 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết các thành viên nhất trí rằng nền kinh tế Nhật Bản có khả năng phục hồi trước mắt.

Các điểm chính

Một số thành viên cho biết chu kỳ tích cực trong đó thu nhập tăng dẫn đến chi tiêu cao hơn dần bắt đầu khởi động.

Các thành viên đồng ý rằng tác động của việc cắt giảm phí điện thoại di động đối với lạm phát có thể là tạm thời.

Một số thành viên cho rằng đà tăng lạm phát có khả năng thiếu sức mạnh.

Một thành viên cho biết điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vẫn còn khó khăn đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ, có thể làm tăng rủi ro về khả năng thanh toán.

Một thành viên cho biết phải chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào về gia tăng số lượng công ty phá sản.

Các thành viên chia sẻ quan điểm rằng tốc độ tiêm vắc xin và hiệu quả không chắc chắn của vắc xin, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.

Các thành viên chia sẻ quan điểm rằng việc các quốc gia phát triển có khả năng áp dụng các bước kích thích có thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi cho nền kinh tế Nhật Bản và toàn cầu.

Các thành viên chia sẻ quan điểm rằng không chắc chắn đối với dự báo của BoJ về tiềm năng tăng trưởng của Nhật Bản, quốc gia trung gian tài chính sẽ không bị ảnh hưởng bởi thảm họa đại dịch.

Phản ứng USD/JPY

Không có phản ứng nào đối với đồng yên trong biên bản.

Phân tích giá USD/JPY: Vẫn tăng mạnh để gặp vùng hợp lưu hàng ngày gần 110,80
 
Bên trên