Phân tích giá vàng hàng ngày cùng FxPro

B
bryanhuynh
Bình luận: 47Lượt xem: 1,973
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 05/03/2021

Gold Intraday:
tỷ giá chinh chặn trần là 1.709.
Điểm xoay: 1.709
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.709 với mục tiêu 1.685 & 1.670.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1.709, có thể tới 1.723 & 1.732.
Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1.709 khả năng quay về 1.685 là rất lớn.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 08/03/2021

Gold Intraday
: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Điểm xoay: 1.695
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.695 với mục tiêu 1.714 & 1.723.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.695, có thể tới 1.686 & 1.676.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 09/03/2021
Gold Intraday: tỷ giá chinh chặn trần là 1.696
Điểm xoay: 1.696
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.696 với mục tiêu 1.676 & 1.668.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1.696, có thể tới 1.704 & 1.714.
Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1.696 khả năng quay về 1.676 là rất lớn.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 10/03/2021

Gold Intraday
: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1.702.
Điểm xoay: 1.702
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.702 với mục tiêu 1.725 & 1.739.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.702, có thể tới 1.694 & 1.686.
Tư vấn kĩ thuật: xu hướng giảm giá nhưng không mạnh mẽ.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 11/03/2021

Gold Intraday
: tiếp tục tăng.
Điểm xoay: 1.720
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.720 với mục tiêu 1.741 & 1.755.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.720, có thể tới 1.707 & 1.699.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 12/03/2021

Gold Intraday: nguy cơ suy giảm.
Điểm xoay: 1.728
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.728 với mục tiêu 1.707 & 1.699.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1.728, có thể tới 1.740 & 1.746.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 17/03/2021
Gold Intraday: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.
Trục xoay: 1.725
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.725 với mục tiêu 1.741 & 1.747.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.725, có thể tới 1.714 & 1.707.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 18/03/2021

Gold trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1.738.
Điểm xoay: 1.738
Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1.738 với mục tiêu 1.757 & 1.767.
Phương án phụ: nếu thủng qua 1.738, có thể tới 1.729 & 1.721.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 19/03/2021

Gold Intraday:
thận trọng.
Điểm xoay: 1.741
Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1.741 với mục tiêu 1.719 & 1.707.
Phương án phụ: nếu vượt qua 1.741, có thể tới 1.747 & 1.756.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật thông tin Vàng ngày 29/03/2021

Điểm xoay:
1780,00
Mục tiêu:
Các vị thế bán dưới 1780,00 với mục tiêu là 1710,00 & 1675,00 là mức hỗ trợ.
Kịch bản thay thế:
Trên 1780,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với ngưỡng kháng cự mục tiêu là 1820,00 & 1850,00.
Bình luận:
Sự phá vỡ dưới 1710,00 sẽ kích hoạt giảm xuống 1675,00.
1617076346344.png
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Giá vàng dự kiến đạt mức 1.694,00 trong ngày 30/03

Điểm xoay: 1716,00

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất: Các vị thế bán dưới 1.716,00 với mục tiêu là 1.699,00 & 1.694,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Trên 1716.00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.720.00 & 1.728.00 là mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang pha trộn với xu hướng giảm giá.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật giá vàng vào sáng ngày 31/03/2021

Điểm xoay:
1.696,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.696,00 với mục tiêu là 1.676,00 & 1.666,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.696,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.704,00 & 1.714,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Xu hướng trước mắt vẫn là giảm và đà tăng mạnh.

 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Cập nhật giá vàng vào sáng ngày 01/04/2021

Điểm xoay:
1695,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 1695,00 với mục tiêu là 1727,00 & 1736,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1695,00 hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1688,00 & 1678,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Chỉ báo RSI đang tăng và cho thấy sự tiến bộ hơn nữa.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Phân tích giá vàng ngày 06/04/2021
Trục xoay:
1.760,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1.760,00 với mục tiêu là 1.675,00 & 1.640,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1.760,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.795,00 & 1.835,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
Xu hướng trước mắt vẫn là giảm nhưng xung lượng yếu.

finnews24-tin-tuc-gia-vang
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng vàng tăng trên 1.733,00 USD/ounce

Trục xoay: 1.733,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1.733,00 với mục tiêu là 1.747,00 & 1.760,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.733,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.728,00 & 1.721,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang trộn lẫn với xu hướng tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 08/04/2021
Điểm xoay: 1.729,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 1.729,00 với mục tiêu là 1.746,00 & 1.752,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.729,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.721,00 & 1.710,00 làm mục tiêu.

Bình luận: Chỉ báo RSI đang lẫn lộn với xu hướng tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Giá vàng ngày 9/4/2021 xu hướng vẫn tăng
Trục xoay: 1.745,00

Mục tiêu đầu tư: Các vị trí mua trên 1.745,00 với mục tiêu là 1.760,00 & 17.66,00 trong thời gian mở rộng.

Kịch bản thay thế: Dưới 1.745,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.740,00 & 1.734,00 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang trộn lẫn với xu hướng tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Giá vàng trong ngày 13/04/2021 có thể giảm -0,64%
Trục xoay: 1739,00

Mục tiêu đầu tư:
Các vị thế bán dưới 1739,00 với mục tiêu là 1727,00 & 1721,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Trên 1739,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 1745,00 & 1749,00.

Bình luận:
Chỉ báo RSI trộn lẫn với xu hướng giảm giá.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Vàng trong ngày 14/04/2021 có thể tăng 0,77% trên mức 1.736,00
Trục xoay: 1736,00

Mục tiêu của tôi:
Các vị trí dài trên 1736,00 với mục tiêu ở mức 1753,00 & 1758,00 trong phần mở rộng.

Kịch bản thay thế:
Dưới 1736,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1729,00 & 1723,00 làm mục tiêu.

Bình luận:
RSI đang trộn lẫn để tăng.
 
B

bryanhuynh

Thành viên
 • B

  bryanhuynh

FxPro.com : Vàng trong ngày có thể tăng 0,69%
Trục xoay: 1732,00
Mục tiêu đầu tư:
Các vị trí dài trên 1732,00 với mục tiêu là 1749,00 & 1753,00 trong phần mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Dưới 1732,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1723,00 & 1717,00 làm mục tiêu.
Bình luận:
RSI kêu gọi một nỗ lực mới.
 
Bên trên