Unrealized PL, Floating PL và Realized PL là gì?

BenjaminVingolden
BenjaminVingolden
Bình luận: 0Lượt xem: 29
BenjaminVingolden

BenjaminVingolden

Dân làm báo
  • BenjaminVingolden

    BenjaminVingolden

Các thuật ngữ được đề cập trong bài viết này liên quan mật thiết đến màu xanhđỏ trên tài khoản của bạn. P/L là viết tắt của Profit/Loss.

Unrealized P/L:
- Unrealized P/L hay còn được biết là Floating (P/L) là tổng thua lỗ và lợi nhuận của các lệnh chưa đóng vị thế. Giá trị này không cố định mà biến thiên theo vị thế lệnh so với thị trường.
- Công thức tính: Floating P/L = Floating Loss + Floating Profit
  • Bằng 0 khi cân bằng giữa mức lãi và lỗ hoặc khi không có lệnh giao dịch trên thị trường.
  • <0 khi tài khoản tạm thời có mức lãi thấp hơn lỗ.
  • >0 khi tài khoản tạm thời có mức lỗ thấp hơn lãi.
Floating Loss:
- Floating Loss là tổng thua lỗ của các lệnh đang có vị thế mở đang trong vùng thua lỗ.
  • Bằng 0 khi không có lệnh nào được mở hoặc không có lệnh được thua lỗ.
  • <0 khi có ít nhất 1 lệnh đang thua lỗ.
- Ví dụ: Bạn mở lệnh long 10000 đơn vị EUR/USD tại 1.15 và tỉ giá hối đoái hiện tại là 1.13.
Ta có công thức: Floating P/L = Kích cỡ lệnh x (Giá hiện tại – Giá vào lệnh): Floating P/L = 10,000 x (1.13000 - 1.15000) có -200 = 10,000 x (- 0.0200)
=> Vậy bạn đang chịu lỗ -200 pips tương ứng 1 pip= 1 USD thì tài khoản lỗ 200 USD.

1603880194391.png

- Cũng với mức thiết lập như trên nhưng tỉ giá lên 1.18 thì cũng như trên ta tính được lợi nhuận rơi vào 300 USD ứng với 300 pips.

Realized P/L:
- Realized Profit là lợi nhuận đến từ 1 giao dịch đã hoàn thành.
- Realized Loss là khoản lỗ đến từ 1 giao dịch đã hoàn thành.
- Tóm lại, đây là lợi nhuận hoặc thua lỗ chỉ được cộng trừ vào tài khoản khi bạn đóng vị thế. Đây là lần duy nhất khi số dư tài khoản của bạn thay đổi để phản ánh bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào.
-
Chúng ta sử dụng lại ví dụ trên khi mở lệnh long 10000 EUR/USD tại 1.15 nếu giá đi về 1.18 khoản lợi nhuận là 300 USD khi đó bạn quyết định đóng giao dịch. Sau khi đóng lệnh, tài khoản bạn được cộng thêm 300 USD và bạn chính thức sở hữu 1300 USD.

Số dư
Floating P/L
Trước​
$1,000​
$300
Sau​
$1,300​


- Chúng ta sử dụng lại ví dụ trên khi mở lệnh long 10000 EUR/USD tại 1.15 nếu giá đi về 1.13 khoản lỗ là 200 USD khi đó bạn quyết định đóng giao dịch. Sau khi đóng lệnh, tài khoản bạn được trừ 200 USD và bạn chính thức sở hữu 800 USD.

Số dư
Floating P/L
Trước​
$1,000​
(-$200)
Sau​
$800​


Lợi nhuận hay thua lỗ không có thực cho đến khi lệnh được đóng:
- Sự khác biệt giữa Unrealized P/L và Realized P/L nằm ở trạng thái lệnh. Khi lệnh có trạng thái mở (không phải working order – lệnh chờ) thì toàn bộ lợi nhuận hoặc thua lỗ về bản chất là không có. Khi các lệnh được đóng thì lợi nhuận và thua lỗ thực tế sẽ trở thành hữu hình bằng việc thay đổi số dư tài khoản – Balance.
- Nói cách khác, để nhận ra lợi nhuận từ một giao dịch bạn đã thực hiện, bạn phải nhận được tiền mặt chứ không chỉ đơn giản là quan sát sự tăng lên trong giao dịch khi chưa thoát khỏi giao dịch.
- Con số Profit thay đổi trong Equity là con số ảo và nó thay đổi liên tục, không được phép lạm dụng để khớp thêm lệnh.

Tổng kết:
- Unrealized P/L hoặc Floating P/L đề cập đến lợi nhuận hoặc thua lỗ trong các vị thế đang mở hiện tại của bạn.
- Realized P/L đề cập đến lợi nhuận hoặc thua lỗ sau khi một giao dịch hoàn thành và tài khoản cộng trừ tiền mặt.
 

Bài học tiếp theo:

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì? Ký quỹ Bắt buộc là gì? Yêu cầu ký quỹ là gì? Đừng bị rối. Tất cả từ chuyên môn ký quỹ này đều được giải thích ở đây.

Last edited:
Mầm non

Học Forex Online

Theo dõi chúng tôi

Bên trên