Demo
Demo

Tin nhanh trong ngày

Tin nhanh Crypto

Stellar Core v18.1.0 được ra mắt

Stellar Core v18.1.0 được ra mắt

Bản phát hành này bao gồm các cải tiến về độ ổn định và một thay đổi mới giúp loại bỏ một số chỉ số dư thừa.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

MKR bỏ phiếu thăm dò để bắt đầu thử nghiệm khoản bồi thường ủy quyền được công nhận

MKR bỏ phiếu thăm dò để bắt đầu thử nghiệm khoản bồi thường ủy quyền được công nhận từ 01/11/2021

Mức bồi thường hàng năm tối đa được đề xuất là 48.000 DAI và ngưỡng bồi thường tối đa được đề xuất là 10.000 MKR.

Nếu được thông qua, các khoản thanh toán ủy quyền đủ điều kiện sẽ được phân phối vào cuối mỗi tháng, bắt đầu từ 11/2021 thông qua một cuộc bỏ phiếu điều hành.

Cuộc bỏ phiếu này sẽ kết thúc vào 28/10/2021.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

1 17

 

MKR bỏ phiếu thăm dò ý kiến để nâng ngưỡng Emergency Shutdown Module từ 75,000 MKR lên 150,000 MKR

Đồng thời tăng Governance Delay từ 48 giờ lên 96 giờ.

Đề xuất này sẽ được đưa vào một cuộc bỏ phiếu thực thi trong tương lai nếu thông qua theo lịch trình mà Protocol Engineering Core Unit cho phép

Cuộc bỏ phiếu này sẽ kết thúc vào 28/10/2021.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Arbitrum, Network, Tin nhanh Crypto
Sequencer của Arbitrum bất ngờ ngoại tuyến
Sequencer của Arbitrum bất ngờ ngoại tuyến

Điều này khiến mạng không thể sử dụng được trong khoảng 33 phút, bắt đầu từ khoảng 4:00pm UTC.

Dịch vụ mạng đã được khôi phục vào lúc 4:45pm UTC và tất cả các vấn đề đã được giải quyết.

Hiện chưa có chi tiết về nguyên nhân của vấn đề.

#Arbitrum #Network

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

Software, Tin nhanh Crypto, XLM
Horizon v2.10.0 của XLM được ra mắt
Horizon v2.10.0 của XLM được ra mắt

Đây là một bản phát hành nhỏ không di chuyển DB Schema.

Bản phát hành này cho thấy tiêu đề Latest-Ledger cho các trang web của trình duyệt (3995) và đảm bảo rằng Stellar-Core không được khởi động trước khi chấm dứt phiên bản trước (4020).

#XLM #Software
—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

NEAR, Program, Tin nhanh Crypto

NEAR foundation thông báo triển khai chương trình tài trợ $800 triệu

$250 triệu cho các khoản tài trợ hệ sinh thái sẽ được phân phối trong bốn năm, $100 triệu sẽ được chuyển cho quỹ khu vực và $100 triệu khác sẽ được phân bổ đặc biệt cho các startup.

$350 triệu còn lại sẽ dành cho DeFi trên NEAR và DeFi DAO mới được thành lập sẽ điều chỉnh cách chi tiêu các khoản tiền.

#NEAR #Program
—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

Distribution, LUNA, Tin nhanh Crypto

Terraform Labs đề xuất đốt 88.675.000 LUNA từ pool cộng đồng để đúc 3-4 Tỷ UST

Đề xuất tuân theo Terra Prop 44. Vì giá và số lượng LUNA trong Community Pool đã thay đổi đáng kể, UST tạo ra từ việc đốt sẽ được chuyển đến Community Pool. Đề xuất này cũng sẽ để lại 10 triệu LUNA trong Community Pool.

Do những thay đổi được triển khai trong Columbus-5, nơi tất cả phí hoán đổi stablecoin on-chain được chuyển đến oracle_rewards_pool cho các validator, Terraform Labs dự đoán phần thưởng staking của LUNA có thể sẽ tăng trên 10% sau khi hoàn thành burn.

Một cuộc bỏ phiếu on-chain cho đề xuất này sẽ được bắt đầu sau 48 giờ.

#LUNA #Distribution

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

Acala team ra mắt Karura v1.5.2

Đây là bản phát hành runtime khắc phục phí mua lại Liquid Staking và tăng giới hạn đường giao dịch hoán đổi từ 3 lên 4 nhằm cho phép hoán đổi tự động một số cặp giao dịch.

#KAR #ACA #Implementation

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

Governance, RGT, Tin nhanh Crypto

6 15

Số RSPT này là phí từ công cụ tổng hợp lợi nhuận Rari Stable Pool.

#RGT #Governance

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

FEI, Governance, Tin nhanh Crypto, TRIBE

5 15

Mục đích là để tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của DAO như triển khai FIP-13 lending và Liquidity-as-a-Service.

Đề xuất này sẽ bổ sung thêm 100 triệu FEI ban đầu vào timelock.

#FEI #TRIBE #Governance

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

Reef Chain v8
 Reef Chain v8

Reef Chain v8 bao gồm nâng cấp Polkadot Substrate 4, EVM cho nâng cấp hardfork London, hỗ trợ fork chuỗi trực tiếp ở chế độ phát triển, hỗ trợ snapshot cơ sở dữ liệu blockchain với tính năng Postgres, bộ thử nghiệm tích hợp được cải thiện.

Bản phát hành này cũng yêu cầu nâng cấp nút. Tất cả người dùng nên nâng cấp nút Reef lên 4.0.0.

#REEF #Implementation #Software
—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

Governance, OHM, Tin nhanh Crypto

photo 2021 10 25 08 36 26

Lượng OHM này đến từ ngân quỹ DAO.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 26/10/2021.

#OHM #Governance #TOKE
—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | FXCE Spotlight | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Helium team ra mắt Mainnet validator node v1.4.5

Helium team ra mắt Mainnet validator node v1.4.5

Đây là bản phát hành bắt buộc và validator phải nâng cấp lên v1.4.5 trước 31/10/2021, để đảm bảo họ có thể hỗ trợ các biến chuỗi PoC 11 và vẫn được đồng bộ hóa với mạng.

Phiên bản bao gồm hỗ trợ cho các biến chuỗi PoC v11, nâng cấp lên Transfer v2 và các bản sửa lỗi snapshot mới nhất.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

GeneFX IB
Tin nhanh Crypto

Polygon sửa một lỗ hổng bảo mật

Polygon sửa một lỗ hổng bảo mật

Lỗi này liên quan đến việc có nhiều cách để một đường dẫn cụ thể có thể được mã hóa trong khi thoát khỏi mạng Polygon qua Plasma Bridge.

Người dùng độc hại có thể tận dụng sự cố để tạo các lối thoát thay thế cho cùng một burn transaction và thực hiện chi tiêu gấp đôi trên mạng Polygon. Một người dùng độc hại có thể nhận được số tiền gấp 223 lần so với tiền gửi ban đầu vào hợp đồng cầu nối.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Parity Technologies ra mắt Polkadot v0.9.12 (runtime 9120)

Parity Technologies ra mắt Polkadot v0.9.12 (runtime 9120)

Đây là bản nâng cấp có mức độ ưu tiên trung bình (khuyến nghị nâng cấp kịp thời) vì làm lại tính toán ưu tiên giao dịch, giới thiệu thời hạn mềm quyền tác giả khối và sử dụng đường dẫn db chính xác cho parity-db.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Alpha Homora V2 đã được triển khai trên Avalanche

Alpha Homora V2 đã được triển khai trên Avalanche

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Terra Prop 128 yêu cầu kích hoạt Inter-Blockchain Communication (IBC) giữa Terra và các blockchain khác

Thông qua Terra Prop 128 yêu cầu kích hoạt Inter-Blockchain Communication (IBC) giữa Terra và các blockchain khác

Việc chuyển token không cần được cho phép sẽ có sẵn trên các chuỗi.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Oasis Core v21.3.3 được ra mắt

Oasis Core v21.3.3 được ra mắt

Đây là một bản phát hành sửa lỗi với các bản cập nhật cho the go/consensus/tendermint package, đảm bảo chỉ đặt lại nhóm thực thi sau khi đã xóa hết thời gian chờ.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

BAND thông qua BCIP-4 cho phép các IBC oracle hoạt động trên mainnet

BAND thông qua BCIP-4 cho phép các IBC oracle hoạt động trên mainnet

Các chuỗi tương thích IBC có thể yêu cầu dữ liệu oracle và nhận kết quả tồn tại trên BandChain thông qua quy trình IBC.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Saffron Staking V2 trực tuyến trên Ethereum Mainnet

Saffron Staking V2 trực tuyến trên Ethereum Mainnet

Tính năng staking tài sản đơn SFI cho SFI/WETH LP (Uniswap và SushiSwap). Phần thưởng bị tắt (0 SFI cho mỗi khối) cho đến 24/10/2021.

Người dùng có các LP token vẫn được đăng ký Saffron V1, có thể rút chúng khỏi một trong các giao diện người dùng V1.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác