Demo
Demo

Tin nhanh trong ngày

Tin nhanh Crypto

Helium team ra mắt Mainnet validator node v1.4.5

Helium team ra mắt Mainnet validator node v1.4.5

Đây là bản phát hành bắt buộc và validator phải nâng cấp lên v1.4.5 trước 31/10/2021, để đảm bảo họ có thể hỗ trợ các biến chuỗi PoC 11 và vẫn được đồng bộ hóa với mạng.

Phiên bản bao gồm hỗ trợ cho các biến chuỗi PoC v11, nâng cấp lên Transfer v2 và các bản sửa lỗi snapshot mới nhất.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Polygon sửa một lỗ hổng bảo mật

Polygon sửa một lỗ hổng bảo mật

Lỗi này liên quan đến việc có nhiều cách để một đường dẫn cụ thể có thể được mã hóa trong khi thoát khỏi mạng Polygon qua Plasma Bridge.

Người dùng độc hại có thể tận dụng sự cố để tạo các lối thoát thay thế cho cùng một burn transaction và thực hiện chi tiêu gấp đôi trên mạng Polygon. Một người dùng độc hại có thể nhận được số tiền gấp 223 lần so với tiền gửi ban đầu vào hợp đồng cầu nối.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Parity Technologies ra mắt Polkadot v0.9.12 (runtime 9120)

Parity Technologies ra mắt Polkadot v0.9.12 (runtime 9120)

Đây là bản nâng cấp có mức độ ưu tiên trung bình (khuyến nghị nâng cấp kịp thời) vì làm lại tính toán ưu tiên giao dịch, giới thiệu thời hạn mềm quyền tác giả khối và sử dụng đường dẫn db chính xác cho parity-db.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Alpha Homora V2 đã được triển khai trên Avalanche

Alpha Homora V2 đã được triển khai trên Avalanche

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Terra Prop 128 yêu cầu kích hoạt Inter-Blockchain Communication (IBC) giữa Terra và các blockchain khác

Thông qua Terra Prop 128 yêu cầu kích hoạt Inter-Blockchain Communication (IBC) giữa Terra và các blockchain khác

Việc chuyển token không cần được cho phép sẽ có sẵn trên các chuỗi.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Oasis Core v21.3.3 được ra mắt

Oasis Core v21.3.3 được ra mắt

Đây là một bản phát hành sửa lỗi với các bản cập nhật cho the go/consensus/tendermint package, đảm bảo chỉ đặt lại nhóm thực thi sau khi đã xóa hết thời gian chờ.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

BAND thông qua BCIP-4 cho phép các IBC oracle hoạt động trên mainnet

BAND thông qua BCIP-4 cho phép các IBC oracle hoạt động trên mainnet

Các chuỗi tương thích IBC có thể yêu cầu dữ liệu oracle và nhận kết quả tồn tại trên BandChain thông qua quy trình IBC.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Saffron Staking V2 trực tuyến trên Ethereum Mainnet

Saffron Staking V2 trực tuyến trên Ethereum Mainnet

Tính năng staking tài sản đơn SFI cho SFI/WETH LP (Uniswap và SushiSwap). Phần thưởng bị tắt (0 SFI cho mỗi khối) cho đến 24/10/2021.

Người dùng có các LP token vẫn được đăng ký Saffron V1, có thể rút chúng khỏi một trong các giao diện người dùng V1.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Trader Joe team ra mắt Joe Core v2.0.0

Trader Joe team ra mắt Joe Core v2.0.0

Bản phát hành này bao gồm một số bản vá lỗi, bổ sung chức năng và hợp nhất các yêu cầu pull.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

 

Tin nhanh Crypto

FRAX bỏ phiếu đề xuất ủy quyền 1.000.000 FXS để đổi lấy TOKE

FRAX bỏ phiếu đề xuất ủy quyền 1.000.000 FXS từ ngân quỹ để đổi lấy một lượng TOKE tương đương

Việc hoán đổi token cho phép Frax khởi chạy Tokemak reactor của riêng mình và thanh khoản trực tiếp cũng như khuyến khích FXS reactor với phần thưởng TOKE.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 23/10/2021.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

 

Tin nhanh Crypto

Terra team ra mắt Terra Core v0.5.8

Terra team ra mắt Terra Core v0.5.8

Bản phát hành này bao gồm bản cập nhật bảo mật ( # 584 ), sửa lỗi rò rỉ bộ nhớ ( # 586 ) và trình xử lý ibc ante để ngăn chuyển tiếp gói trùng lặp ( # 583 ).

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Nhóm phát triển Nimbus chia sẻ v1.5.2 của Eth2 client

Nhóm phát triển Nimbus chia sẻ v1.5.2 của Eth2 client

Đây là bản phát hành mới nhất và khẩn cấp dành cho tất cả người dùng chưa nâng cấp lên phiên bản v1.5.x.

Bản phát hành này giới thiệu một số bản vá lỗi và tối ưu hóa.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

XVS bỏ phiếu cho đề xuất triển khai Venus Governance Alpha2

XVS bỏ phiếu cho đề xuất triển khai Venus Governance Alpha2

Đề xuất nhằm tăng lệnh đề xuất từ 10 lên 30 và chuyển người giám hộ quản trị sang ví multi-sig.

Đề xuất này cũng sẽ rút 670 nghìn BUSD từ Treasury và Venus Community để sử dụng cho các quỹ tiếp thị.

Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào 23/10/2021.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

GeneFX IB
Tin nhanh Crypto

Cartesi team ra mắt Noether v2.0.2

Cartesi team ra mắt Noether v2.0.2

Phiên bản cải thiện độ tin cậy của retire transaction.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

IOHK ra mắt Daedalus v4.4.1

IOHK ra mắt Daedalus v4.4.1

Đây là bản phát hành bảo trì nhằm khắc phục sự cố liên quan đến Electron khiến Daedalus gặp sự cố ở một số bản cài đặt trên Windows.

Nếu Daedalus v4.4.0 không khởi động được, hãy cài đặt lại phiên bản mới nhất từ trang web chính thức.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Oasis Core v21.3.2 được ra mắt

Oasis Core v21.3.2 được ra mắt

Đây là bản phát hành sửa lỗi với các bản cập nhật cho go/worker/storage, go/oasis-node/cmd và go/worker/compute.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Alpha Homora V2 sẽ ra mắt trên Avalanche

Alpha Homora V2 sẽ ra mắt trên Avalanche vào 21/10/2021, lúc 14:00 UTC

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Thông qua đề xuất giảm 75% lượng phát hành ROOK hàng ngày đến Hiding Vault

Thông qua đề xuất giảm 75% lượng phát hành ROOK hàng ngày đến Hiding Vault

Đề xuất sẽ diễn ra cho đến khi kết thúc Act IV.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

Quá trình di chuyển mạng ICON 2.0 hiện đang được tiến hành

Quá trình di chuyển mạng ICON 2.0 hiện đang được tiến hành

Quá trình hiện đang ở giai đoạn 1, giai đoạn di chuyển cơ sở dữ liệu.

Sau khi quá trình di chuyển cơ sở dữ liệu hoàn tất, P-Reps sẽ được yêu cầu chạy phần mềm nút mới và nhập cơ sở dữ liệu mới, quá trình này ước tính kéo dài 2-4 ngày.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác 

Tin nhanh Crypto

NuCypher ra mắt v5.3.3 của mainnet client

NuCypher ra mắt v5.3.3 của mainnet client

Bản phát hành khắc phục sự cố với chứng chỉ self-signed TLS của nút Ursula đã hết hạn và không được gia hạn sau khi khởi động lại.

Người dùng nên nâng cấp lên phiên bản mới nhất, đặc biệt nếu chứng chỉ TLS đã hết hạn.

—————————————————
Cập nhập tin tức và thảo luận crypto tại
FXCE Crypto | Các cập nhật khác