FXCE Colosseum
FXCE Colosseum

Tin nhanh trong ngày

Tin nhanh Crypto

Các nhà phát triển Evmos thông báo việc tái triển khai mainnet đã bị hoãn lại sau 24 giờ

Theo tuyên bố, nhóm sẽ dành thêm thời gian chuẩn bị và tiếp cận trình xác thực trước ra mắt.

Evmos mainnet dự kiến sẽ được triển khai lại vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, lúc 18:00 UTC.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Oasis Core v22.1.4 được phát hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2022

Bản phát hành đảm bảo trust root được xác minh trước khi đăng ký, thêm chỉ số trạng thái nút và khắc phục sự cố liên quan đến việc chờ đợi hủy đăng ký trên RequestShutdown.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

USDT có sẵn trên Moonriver dưới dạng xcUSDT, thông qua tích hợp XCM với Statemine trên Kusama

Việc tích hợp đã hoạt động sau khi Referendum 85 được thông qua.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Anchor Proposal 25 tìm cách tăng thời gian chờ oracle lên 90 giây để chặn nguồn cấp dữ liệu giá cũ

Điều này là do sự gia tăng gần đây của các tài sản có trong whitelist như sAVAX và bATOM.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Thông qua Gravity Bridge Chain Proposal 39 phân bổ 50.000 Gravity (GRAV) từ Cộng đồng Gravity Bridge để tài trợ cho Gravity Group đầu tiên

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Thông qua Kusama Referendum 189 nâng cấp runtime của giao thức lên v9190, tương ứng với phiên bản client v0.9.19

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Thông qua 2 đề xuất Kanpai Part 1 & 2: Đưa ra tham số ‘tỷ lệ chi trả’ do quản trị viên kiểm soát (ví dụ: ban đầu được đặt thành 95%).

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Solana Labs yêu cầu nhiều trình xác thực hơn nâng cấp lên v1.9.18, vì chỉ có 47% số nút đã cập nhật

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ có hơn 67% cổ phần trên phiên bản mới nhất.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Bitcoin Core v23.0 được phát hành

Bản phát hành bao gồm các tính năng mới, nhiều bản sửa lỗi và cải tiến hiệu suất cũng như các bản dịch cập nhật.

Những thay đổi đáng chú ý bao gồm:

– Hỗ trợ đầy đủ đã được thêm vào mạng CJDNS.

– Theo mặc định, một nút bitcoin sẽ không còn “rumour address” cho các đồng cấp khác gửi đến nữa. Họ sẽ đủ điều kiện cho address gossip sau khi gửi một tin nhắn ADDR, ADDRV2 hoặc GETADDR.

– Đã xóa tùy chọn để cố gắng chỉ kết nối với các đồng cấp nghe trên cổng 8333

– Ước tính phí hiện tại đến từ mức phí của các giao dịch thay thế (RBF)

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, USN – stablecoin phi tập trung trên Near Protocol – đã ra mắt trên mainnet

USN được tạo bằng cách gửi Near, và stablecoin sẽ mang lại lợi nhuận khoảng 10% hàng năm từ Decentral Bank DAO.

Lợi tức hàng năm có thể dao động tùy thuộc vào tỷ lệ stake NEAR và giá trị thị trường của các token.

Decentral Bank sử dụng hệ thống chênh lệch giá để đảm bảo USN duy trì tỷ giá 1:1 với USD.

DAO cũng sẽ hỗ trợ một quỹ dự trữ bao gồm NEAR và USDT do kho bạc sở hữu.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Cosmos SDK v0.45.4 được phát hành

Bản phát hành giới thiệu các bản sửa lỗi và cải tiến khác nhau bao gồm kiểm tra lỗi đối với lệnh gọi NewNode trong server package, cho phép các nút đồng bộ hóa chính xác.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

IOHK thông báo kích thước khối trên mạng chính Cardano sẽ tăng từ 80KB lên 88KB vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, khoảng 20:20 UTC

Thay đổi sẽ có hiệu lực ở epoch 335, với việc IOHK cho biết tăng kích thước khối sẽ “tăng thông lượng và hiệu suất DApp.”

Sau khi sự gia tăng được triển khai trên mainnet, IOHK sẽ theo dõi hoạt động và hiệu suất mạng trong ít nhất một epoch để xác định xem liệu việc tăng kích thước khối trong tương lai có khả thi hay không.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Secret Network Proposal 88 phân bổ $88.000 cho Tortuga Labs để phát triển trò chơi poker có mã nguồn mở trên Secret

Theo đề xuất, $50.000 sẽ được phân bổ cho sự phát triển, $10.000 cho một bài viết học thuật, $10.000 cho tài sản thế chấp trên sòng, $10.000 cho tiếp thị và $8.000 như một bộ đệm biến động.

Tổng cộng, 17.635 SCRT đang được yêu cầu từ ngân quỹ cộng đồng.

Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Juno Proposal 20 thực hiện khắc phục stakedrop để điều chỉnh số dư Juno của CCN bằng cách giảm tốc tất cả các ủy quyền hiện tại

Đề xuất thực hiện hủy liên kết ngay lập tức tất cả các ủy quyền đã phục hồi bằng cách bỏ qua khoảng thời gian hủy liên kết tiêu chuẩn 280 ngày và gửi tiền đến một hợp đồng thông minh do cộng đồng kiểm soát.

Nếu thông qua, việc triển khai khắc phục stakedrop có hiệu lực sau khi nâng cấp Juno v4.0.0 dự kiến diễn ra tại khối 2.951.100, vào khoảng 16:00 UTC vào ngày 4 tháng 5 năm 2022.

Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 5 năm 2022.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Kusama Referendum 188 tạo ra một kênh hai chiều giữa Parallel Heiko và Statemine bị từ chối

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Từ chối Juno Proposal 19 cho phép kiểm toán viên bên thứ ba trung lập giám sát việc phân phối JUNO tới các địa chỉ CCN

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Thông qua và thực thi Proposal 55651 giảm thiểu vấn đề spam đề xuất bằng cách yêu cầu chủ sở hữu nơ-ron xác nhận lựa chọn người theo dõi nơ-ron của họ 6 tháng một lần

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

EOS Network Foundation thông báo mạng EOS sẽ hỗ trợ cho EVM với thời gian khối 0,5 giây và hơn 10.000 TPS

Thời gian chạy EVM cũng sẽ duy trì khả năng tương thích hoàn toàn với phần còn lại của hệ sinh thái EOS dApp, cho phép token được di chuyển trustless giữa các môi trường.

EOS EVM hiện đang hoạt động trên testnet, hiện chưa có ngày dự kiến để kích hoạt mainnet.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Justin Sun thông báo TRON DAO sẽ ra mắt USD phi tập trung (USDD) vào ngày 5 tháng 5 năm 2022

Theo Sun, USDD sẽ nắm giữ $10B “tài sản có tính thanh khoản cao được huy động từ những người khởi xướng ngành công nghiệp blockchain, sử dụng chúng như một giai đoạn dự trữ, giữ cho tỷ giá hối đoái của USDD ổn định và thực thi đầy đủ tính năng chuyển đổi. ”

Khi ra mắt, TRON DAO Reserve sẽ đặt một mức lãi suất cơ bản không có rủi ro lên đến 30% hàng năm.

USDD sẽ có sẵn trên TRON, Ethereum và BNB Chain thông qua giao thức chuỗi chéo BTTC.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Stellar thông báo Project Jump Cannon, công cụ hợp đồng thông minh của giao thức, sẽ hỗ trợ WebAssembly

Theo nhóm, WASM “cung cấp một môi trường thực thi mạnh mẽ cho các hợp đồng thông minh, có một hệ sinh thái phát triển mạnh và được sử dụng để xây dựng một hệ thống an toàn, có thể mở rộng và thúc đẩy truy cập công bằng.”

Nhóm dự kiến chia sẻ thêm chi tiết kỹ thuật về việc triển khai WASM cụ thể, ngôn ngữ nguồn nào để hỗ trợ, mô hình lưu trữ hợp đồng và cũng như khả năng tương tác với giao thức Stellar hiện có.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

THORChain mở chương trình PR để giới hạn tỷ lệ các nút được lưu trữ bởi một nhà cung cấp đám mây duy nhất

Theo nhóm, khoảng 50% các nút được lưu trữ trên AWS và PR tìm cách giới thiệu để đảm bảo rằng ít hơn một phần ba số nút được lưu trữ trên một nhà cung cấp duy nhất.

Nếu việc thay đổi mã được chấp nhận, mạng sẽ không chọn một nút từ nhà cung cấp đã đạt đến một phần ba tổng số nút trên mạng trong quá trình churn.

Nhóm nghiên cứu hy vọng nỗ lực này sẽ khuyến khích các nhà khai thác nút chuyển sang một nhóm các nhà cung cấp đám mây đa dạng hơn để chống lại các cuộc tấn công tốt hơn.

Các nhà khai thác nút được yêu cầu bỏ phiếu trên CloudProviderLimit để thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng đối với tính năng này.

Nhóm phát triển sẽ hợp nhất và triển khai PR cho sản xuất nếu đạt được sự đồng thuận.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin

Tin nhanh Crypto

Harmony thông báo các nút RPC sẽ được yêu cầu cập nhật lên v4.3.8 vào ngày 22 tháng 4 năm 2022

Bản phát hành bao gồm các thay đổi RPC vi phạm khác nhau.

Theo nhóm, các nút xác thực sẽ nâng cấp dần lên phiên bản này theo thời gian khi công việc bảo trì được thực hiện để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ.

—————————————————
👉 Theo dõi FXCE Ventures
Group Chat | Research Hub | FXCE Spotlight | Tổng hợp airdrop | FXCE Pool Coin